Tezat Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Tezat Örnekleri...

Tezat Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Tezat Örnekleri...

Tezat Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Tezat Örnekleri...

Çelişme ve karşıtlık ile tutarsızlık gibi anlamlar doğrultusunda tezat kelimesi öne çıkar. Yaşanan herhangi bir durum ya da olayın tutarsızlığını ifade eden bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda birbirinin zıttı olan duygu ve düşünce ile birlikte durumları, bir cümlede dile getirme sanatı olarak edebiyatta yaygın şekilde kullanılır. Sadece cümle değil aynı zamanda mısra veya beyit içerisinde de kullanılması mümkündür.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tezat Ne Demek?

Kelime anlamı itibariyle karşıtlık, herhangi bir durum karşısında çelişme veya tutarsızlık tezat anlamını taşır. Özellikle ön plana çıkan bir olay karşısında durumun tutarsızlığın ve çelişkisini ifade eden bir durumdur. Günlük yaşamda bu şekilde kullanılırken edebiyat üzerinden de önemli bir yere sahiptir.

Tezat TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu kapsamında hem kelime anlamı açısından hem de edebiyat üzerinden tezat kelimesi ifade edilir. Kelime anlamı olarak günlük yaşamda karşıtlık, tutarsızlık ve çelişki anlamları doğrultusunda kullanılır. Aynı zamanda birbirine zıt olan duygu ve düşünceleri bir cümle içerisinde kullanma yöntemidir. Cümle ile beraber birçok farklı mısra, beyit ve şiir içerisinde yaygın olarak kullanılır.

Tezat Örnekleri

Edebiyat içerisinde birbirine zıt düşünce ve duyguları bir cümle içerisinde kullanmak tezat olarak ifade edilir. Özellikle eski dönemden günümüze ulaşmış pek çok farklı örnek cümle bulunmaktadır.

‘’Ne siyah eylemiş ki buna nasiyeyi (Alın), saçımı bembeyaz eden bahtım.’’

Görüldüğü gibi siyah unsuru ile birlikte beyazlık durumu aynı cümle içerisinde burada kullanılmıştır.

 ‘’İşkence yaptıktan sonra bana gülerdi, benim sadık yarim kara topraktır.’’

Bu sefer de gülme eğilimi ile beraber daha karanlık bir eylem aynı cümle içerisinde değerlendirilmiştir. Bu şekilde birçok önemli edebiyatçı ve şair üzerinden, günümüze gelmiş güçlü eserler yer almaktadır. Böylece belli bir duygu ve düşünce birbirine zıt yapılar altında cümle içerisinde daha etkin biçimde anlatılır.

Tezkiye Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Tasavvufta Tezkiye Ne Anlama Gelir?

Tezkiye Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Tasavvufta Tezkiye Ne Anlama Gelir?