Kenzül Arş Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Kenzül Arş Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Kenzül Arş Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Kenzül Arş Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Kenzül Arş Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Kenzül Arş Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Kuran-ı Kerim'de yer alan ya da Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından öğretilen birçok dua bulunmaktadır. Bazı dualar sahih kaynaklarda bizzat kaynağı belirtilerek bulunurken bazılarının ise kaynağı belli değildir. Ancak bu dualarında İslam büyükleri ve renler tarafından edildiği ve öğretildiği düşünülmektedir. Bu kapsamda değerlendirilen dualardan bir tanesi de Kenzül Arş olarak bilinen, Allah'ın sırlı isimleri içeren bir duada bulunmaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Kenzül Arş Duası Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı

 Kuran-ı Kerim dışında bildirilmiş metinlere ve dualara kesin bir dille sahih denmesi pek doğru düşünülmez. Ama içerisinde Allah’ın (c.c.) sırlarını ve isimlerini içeren, veli kullar tarafından Müslümanlara öğretilen dualara da hürmet etmek gerekir. Kullar kendi istekleri ve iradeleri ile de yaratıcıya her şekilde dua edebilir ve ona sığınabilir.

 Kenzül Arş olarak bilinen dua Allah’ın (c.c.) sırlı isimleri hürmetine yapılmakta olan bir duadır. Bu duada Allah'ın (c.c.) isimleri bulunmaktadır. Her duada olduğu gibi burada da derman ve dilekler sadece Allah'tan (c.c.) beklenir.

 Kenzül Arş Duası Türkçe, Arapça Okunuşu

 - Bismillahirrahmanirrahim

 - Lâilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

 - Lailâhe illellahül hakemül adlül metîn.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 - Rabbünâ ve rabbüâbâinel evvelîn.

 - La ilâhe illâ entesübhâneke innî küntü minez zâlimîn şeklinde başlamaktadır.

 Kenzül Arş Duası Anlamı

 - Rahman ve Rahim Olan Allah'ın ismi ile başlarım

 - Hak olan, Melik olan ve bir olan yalnız Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur.

 - Metin olan, Allah'tan başka ilah yoktur.

 - O Allah bizim ve atalarımızın yegane Rabbidir.

 - Ondan başka ilah yoktur.

 - O her şeyden münezzeh ve arınmıştır.

 - Allah'ım! Ben zalimlerden oldum. Beni bağışla. Senden başka ilah yoktur.

 - Onun hiçbir ortağı bulunmamaktadır.

 - Bütün irade ve yönetim onundur.

 - En güzel övgüler onun içindir.

 - Sadece o diriltir ve sadece o öldürür.

 - O ebeden var olacaktır. Dönüş kesinlikle ona olacaktır.

 - Onun her şeye gücü yeter ve biz sadece ondan isteriz.

 - İyilikler yapmak ve kötülüklerden uzaklaşmak için gereken güç, her şeyi bilen Allah'tandır.

 Kenzül Arş Duası Faziletleri ve Faydaları

 Her duada olduğu gibi bu duada da sonuç Rahim olan Allah'tan (c.c.) beklenir. İçtenlik ve samimiyetle edilecek her duaya Allah (c.c.) mutlaka karşılık verir. Edinilen her duada Allah'a (c.c.) sığınılır ve onun her şeye gücü yeteceği bilinir.

 - Hayatta isteyip de ulaşılamayan ve arzu edilen dünya nimetlerine kavuşmak için bu dua okunur.

 - Sağlık sorunu bulunan kişiler bu dua ile Allah'tan (c.c.) şifa isteyebilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 - Yaşanan olumsuz durumlardan kurtulmak ve Allah'a sığınmak için bu dua okunabilir.

 - Seven ve sevinilen kişilere kavuşmak ümidi ile bu dua zikredilebilir.

 - Sınavda başarı ve stres bertarafı için bu dua okunabilir.

 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber