Haşr Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Haşr Suresi son 3 ayet! Haşr duası Faziletleri Ve Faydaları Dinle (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

Haşr Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Haşr Suresi son 3 ayet! Haşr duası Faziletleri Ve Faydaları Dinle (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

Haşr Suresi, ismini ikinci ayetinde geçen "elHaşr" kelimesinden almıştır. Surede dış güçlere ve günahkarlara karşı dikkatli ve tedbirli olmak gerektiği betimlenmektedir.

Mekkeli müşriklerle ittifak yapan ve Medine’de yaşamakta olan Nadîroğulları’nın topluca sürülmesi meselesi ile Yahudilerle antlaşma yapan bölücüleri konu etmektedir. Allah'ın bazı sıfatlarına ve tüm alemlerdeki mutlak egemenliğine dikkat çekmektedir.

Kurtuluşun ancak Allah yolunda gidildiği müddetçe olabileceği, insanların doğru olan bu yola dönmesi gerektiği belirtilmektedir. Kıymetli surelerden biri olan Haşr Suresi, özellikle son üç ayetinde Allah'ın ne kadar üstün ve yüce olduğunu yeniden vurgulamaktadır.

Haşr Suresi Türkçe Okunuşu

.Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'arardı ve huvel'aziyzulhakiymu.
2.Huvelleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilkitabi min diyarihim lievvelil haşri ma zanantum en yahrucu ve zannu ennehum mani'atuhum husunuhum minallahi feetahumullahu min haysu lem yahtesibu ve kazefe fiy kulubihimurru'be yuhribune buyutehum bieydiyhim ve eydiylmu'miniyne fa'tebiru ya ulil'ebsari.
3.Ve lev la en keteballahu 'aleyhimulcelae le'azzebehum fiyddunya ve lehum fiyl'ahıreti 'azabunnari.
4.Zalike biennehum şakkullahe ve resulehu ve men yuşakkıllahe feinnallahe şediydul'ıkabi.
5.Ma kata'tum min liynetin ev terektumuha kaimeten 'ala usuliha febiiznillahi ve liyuhziyelfasikıyne.
6.Ve ma efaalahu 'ala resulihi minhum fema evceftum 'aleyhi min haylin ve la rikabin ve lakinnallahe yusellitu rusulehu 'ala men yeşa'u vallahu 'ala kulli şey'in kadiyrun.
7.Ma efaallahu 'ala resulihi min ehlilkura felillahi ve lirresuli ve liziylkurba velyetama velmesakiyni vebnissebiyli key la yekune duleten beynel'ağniyai minkum ve ma atakumurresulu fehuzuhu ve ma nehakum 'anhu fentehu vettekullahe innallahe şediydul'ıkabi.
8.Lelfukarailmuhaciriyn-elleziyne uhricu min diyarihim ve emvalihim yebteğune fadlen minallahi ve rıdvanen ve yensurunallahe ve resulehu ulaike humussadikune.
9.Velleziyne tebevveuddare vel'iymane min kablihim yuhıbbune men hacere ileyhim ve la yecidune fiy sudurihim haceten mimma utu ve yu'sirune 'ala enfusihim ve lev kane bihim hasasatun ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmuflihune.
10.Velleziyne cau min ba'dihim yekulune rabbenağfir lena ve liıhvaninelleziyne sebekuna bil'iymani ve la tec'al fiy kulubina ğullen lilleziyne amenu rabbena inneke raufun rahıymun.
11.Elem tere ilelleziyne nafeku yekulune liıhvanihimulleziyne keferu min ehlilkitabi lein uhrictum lenahrucenne me'akum ve la nutıy'u fiykum ehaden ebeden ve in kutiltum lenensurennekum vallahu yeşhedu innehum lekazibune.
12.Lein uhricu la yahrucune me'ahum ve lein kutilu la yensurunehum ve lein nesaruhum leyuvellunel'edbare summe la yunsarune.
13.Leentum eşeddu rehbeten fiy sudurihim minallahi zalike biennehum kavmun la yefkahune.
14.La yukatilunekum cemiy'an illa iy kuran muhassenetin ev min verai cudurin be'suhum beynehum şediydun tahsebuhum cemiy'an ve kulubuhum şetta zalike biennehum kavmun la ya'kılune.
15.Kemeselilleziyne min kablihim kariyben zaku vebule emrihim ve lehum 'azabun eliymun.
16.Kemeselişşeytani iz kale lil'insanikfur felemma kefere kale inniy beriy'un minke inniy ehafullahe rabbel'alemiyne.
17.Fekane 'akıbetehuma ennehuma fiynari halideyni fiyha ve zalike cezauzzalimiyne.
18.Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe veltenzur nefsun ma kaddemet liğadin vettekullahe innallahe habiyrun bima ta'melune.
19.Ve la tekunu kelleziyne nesullahe feensahum enfusehum ulaike humulfasikune.
20.La yesteviy ashabunnari ve ashabulcenneti ashabulcenneti humulfaizune.
21.Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.
22.Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23.Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.
24.Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

Haşr Suresi’nin Faydaları Nelerdir?

Sureyi her gün okumayı alışkanlık haline getiren kişinin, vefat ettiği zaman şehitlik mertebesine ulaşacağı rivayet edilmektedir. Ayrıca dünyadaki tüm varlıkların kendisi için dua edeceği de bu rivayetlerden biridir.

Peygamber Efendimiz sureyi devamlı okuyanların günahlarından arınacağı ve hastalıklardan korunacağını buyurmuştur. Yine bu sureyi okuyanlar dünyada ve ahiret hayatında başarıya ulaşır.

Haşr Suresi Ne Zaman İndirildi?

Haşr Suresi, Medine döneminde Uhud Savaşı'ndan sonra, hicretin 4.yılında indirilmiştir.

Haşr Suresi’nin Önemi Nedir?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan her sure, Allah yolunda ilerlemek gerektiğini, sonunda yalnız ona döndürüleceğimizi ve iman etmeyi nasihat eder. Allah'ın affedici ve bağışlayıcı olduğunu da dile getirilmektedir. Haşr Suresi2de bu kıymetli surelerden biridir. Tevhit inancına vurgu yapmaktadır.

Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek, O'na inanmak ve O'na sığınmak insanı kurtuluşa götürecektir. Ayrıca Müslümanların nasıl olması gerektiği konusunda nasihat veren bu surenin üçüncü ayetinin namazdan sonra okunması kıymetlidir.

Haşr Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçinde Bulunuyor?

Haşr Suresi, 24 ayetten oluşmaktadır ve Kur'an-ı Kerim sıralamasına göre 59. suredir. Ayrıca 28.cüzde, 544.sayfada yer almaktadır.

Haşr Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Eğer sureyi ezbere biliyorsanız ya da okumak için bir yere yazmışsanız abdest almadan okuyabilirsiniz. Fakat Kur'an-ı Kerim üzerinden okuyacaksanız mutlaka abdest almanız gerekmektedir.

Haşr Suresi Ne Zaman ve Neden Okunur?

Allah’ın varlığını ve birliğini yeniden teşbih etmek, adını zikretmek, O’ndan bağışlama ve af dilemek, varsa hastalara şifa istemek, günahlardan arınmak için istediğiniz zaman okuyabilirsiniz.

 

{$ item.Title $}
{$ item.Title $} © {$ item.Files[0].Sources[0] $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
{$ item.Title $}
{$ photo.Metadata.Title $}
{$ item.DailyVideosDetails.Section_Title $}
LG
MD
SM
XS