İsra Suresi Türkçe, Arapça Anlamı Ve Okunuşu: İsra Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

İsra Suresi Türkçe, Arapça Anlamı Ve Okunuşu: İsra Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

İsra Suresi Türkçe, Arapça Anlamı Ve Okunuşu: İsra Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

İsra Suresi, 111 ayetten oluşmaktadır ve surenin adı 1. ayet içerisinde yer alan "isra" kelimesinden gelmektedir. Anlamı ise yürüyüş olarak ifade edilir. Bazı ayetler Medine'de indirilmişken, büyük bir kısmı ise Mekke'de indirilmiştir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

İsra Suresi konu bakımından isra olayını ele almaktadır. İsrailoğullarının yaptığı kötülükler nedeniyle, Yüce Allah'ın kendilerine nasıl bir azap, işgal ve yıkım verdiği anlatılmaktadır. Ayrıca surede ayetlerde yer alan dini ve ahlaki buyruklar, bu buyruklara uyulması gerektiği, yeniden dirilmenin mümkün olduğu gibi konulara da değinilmiştir.

 Ahiret hayatından ve bu dünyada insanların üslenmesi gereken sorumluluklardan da bahsedilir. Yüce Allah'ın kuşatıcı ilminden, ilk insanın yaradılışından, şeytanın isyanından ve insanların seçkin varlıklar olması da konu edilmiştir.

 İsra Suresi’nin Faydaları

 Peygamber Efendimizin her gece İsra ve Zümer Surelerini okuduğu rivayet edilmektedir. İsra Suresi'ni okuyan kişi kendisine karşı yapılan kıskançlıktan, nazardan ve hasetten korunur. Bu sureyi okuma alışkanlığı edinenlerin başkalarına karşı hasede ve kıskançlığa düşmeyeceği de bilinir. Diğer yandan insana ahiret hayatını ve bu dünyada yapması gereken sorumlulukları hatırlatır.

 İsra Suresi’nin Faziletleri

 İsra Suresi'nin sırları hakkında pek çok rivayet vardır. 45. ayet hakkında; “Yüce Allah bu ayeti okuyan kimseye, yerler ve dağlar gibi sevaptan ecir yazar" diye rivayet edilmiştir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı

l 45 ve 46. ayetler okunduğunda ise hastalığı olan kişi Allah'ın izniyle şifasına kavuşur.

l 80. ayet hakkında ise, kötülük yapmasından korkulan bir kişinin kötülüğünden korunmak için okunduğu rivayet edilir.

l 82. ayet hakkında ise, kişinin kendisi için önemli ve değerli bir şeyin kaybolması sonucunda yerini ya da akıbetini öğrenmek amacıyla okunduğu rivayet edilir.

l 105 ve 106. ayetler ise; kişinin herhangi bir yeri ağrıdığında ayetlerin okunması ağrıların geçmesine vesile olur.

l 110 ve 111. ayetlerin okunması ise, Peygamber Efendimizin bir hadisi ile açıklanır "Her kim sabah ve akşam İsra Suresi'ni okur ise, o gün ve gece kalbi ölmez"

 İsra Suresi’nin Tefsiri

 Peygamber Efendimizin Mekke'den Mescid-i Harâm’dan, Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi halinde gerçekleşen olay, İslami kaynaklarda “geceleyin yürüme, gece yolculuğu” anlamında anılır. Bu yolculuk hadislerde anlatıldığı gibi "göğe yükselme" safhasını da dahil etmektedir.

 Peygamber Efendimizin, peygamber olması ile birlikte, putperest kimseler Müslümanlar üzerinde baskılar kurmuştur. Hatta bu durum Peygamber Efendimiz, ailesi ve kendisine inan Müslümanları boykot etmeye kadar ilerledi. Bu baskılar ve boykot neredeyse üç yıl sürdü. Peygamber Efendimiz bu dönemde kısa aralıklarla önce eşi Hz. Hatice'yi daha sonra amcası Ebu Talib'i kaybetti. Tüm bu sebeplerden dolayı bu yıla hüzün yılı denmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Bu zor geçen süreç ve acı verici olaylardan sonra Yüce Allah, Peygamber Efendimizin sabır ve tahammülünden dolayı kendisini ödüllendirdi. Mi'rac diye adlandırılan mucizevi olayı gerçekleştirdi. İsra Suresi'nin ilk ayetinde Mi'rac olayına işaret etmektedir. Cebrail Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Kabe'nin avlusunda uyku ile uyanıklık arasında iken yanına geldi. Peygamber Efendimizin göğsünü açarak zemzem suyu ile yıkadı. Burak adı verilen binek üzerinde onu, Kudüs'e götürdü.

 Necm suresinde “yay” örneği ile anlatılan yaklaşmanın Cebrail Aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz arasında gerçekleştiği, pek çok alim tarafından yorumlanan halidir. Peygamber Efendimiz, Rabbine selâm ve ihtiramını arz eder, Yüce Allah'ta ona selamla hitap eder. İnsanoğluna esenliklerin dile getirildiği “Tahiyyat” duasındaki diyalogun, bu olay sırasında gerçekleştiği düşünülmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Yüce Allah, Peygamber Efendimize; insanların içlerinde günah işleyenlerin olduğu tövbe edip bu günahlardan vazgeçmeleri gerektiği, affedilmezlerse bir müddet yaptıklarının cezasını çekmek için cehennemde kalacakları daha sonra ümmetinin cennete kabul edilecekleri müjdelemiştir.

 

 

 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber