İstiğfar Duası Nasıl Okunur? Türkçe Ve Arapça Tefsiri... İstiğfar Etmek İçin Okunan Dua Hangisidir?

İstiğfar Duası Nasıl Okunur? Türkçe Ve Arapça Tefsiri... İstiğfar Etmek İçin Okunan Dua Hangisidir?

İstiğfar Duası Nasıl Okunur? Türkçe Ve Arapça Tefsiri... İstiğfar Etmek İçin Okunan Dua Hangisidir?

İslam dininde en kıymetli ibadetlerin biri olan istiğfar etmek kişinin imanını arttırmak ve günahlarından tövbe etmek için yaptığı ibadetlerdendir. İstiğfar duası okunarak bir daha işlememek niyetiyle günahların affını dilemek tövbe etmek demektir. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

İstiğfar Duası Nasıl Okunur? 

İstiğfar duasının okunuşu;

Estağfurullah estağfurullah estağfurullah el azim el Kerim ellezi la ilahe illa hüvel hayyül gayyumu ve etübü ileyhi tövbete abdin zalimin li nefsihi la yemlikü li nefsihi mevten vela hayaten vela nuşura. Veselüttevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehü hüvettevvaburrahiym.

İstiğfar Duasının Türkçe Anlamı Ve Arapça Tefsiri 

İstiğfar duası Türkçe anlamı kısaca şöyledir; Ya Rabbi işlediğim bütün günahları itiraf edip tövbe ve istiğfar ederim. Bana verdiğin nimetlerin şükrünü etmekten acizim. Beni affet mağfiret eyle. Anlamına gelmektedir. 

İstiğfar duası diğer bir ismi ise seyyidül istiğfar olarak bilinmektedir. İstiğfar etmek günahları bir daha işlememeye tövbe etmek anlamına geldiği için oldukça faziletli bir ibadet olmaktadır. İstiğfar etmek birçok ayette ve hadiste önemle üzerinde durulan ve Allahın tövbeleri kabul edeceği beyan edilen mühim bir durumdur. İstiğfar etmek de tövbe etmenin dil ile söylenmesi için okunan bir dua olmaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı

İstiğfar duasının başında geçen estağfurullah kelimesi tek başına söylendiğinde de istiğfar etmek manasına gelmektedir.

Estağfurullah kelimesi Allaha istiğfar etmek ve Allah'tan af dilemek manasında kullanılan bir kelimedir. Estağfurullah kelimesi üç kez tekrar edildikten sonra Allahu Tealanın esmaları okunarak dua da esmaya sığınma hali bulunmaktadır. Esmalar hürmetine af ve mağfiret edilmeye niyet edilmektedir. Tövbete abdin zalimin li nefsihi ile kişi dua ederek ben kendi nefsime zulmettim diyerek günahların sebebiyle tövbe ettiği anlamına gelmektedir. Ölüm anında ve hayatta işlenen tüm günahlardan tövbe etmek ve hidayete ve mağfirete ulaşmak için Allahtan yardım dilemek istiğfar duasında belirtilmektedir. 

İstiğfar Etmek İçin Okunan Dualar 

İstiğfar etmek için seyyidül istiğfar duası okunmasının yanında hadislerde ve alimlerce bir çok istiğfar duası bildirilmektedir.

İstiğfar duası okunmasının işleri açması ve rızkı genişletmesine vesile olduğu için duaların kabul olması hakkında da faziletleri bulunmaktadır. İstiğfar duasını seyyidül istiğfar duası olarak okuyamayan veya ezberlemekte güçlük çekenler için sadece estağfurullah zikri de çekilmesi istiğfar etmek niyetiyle okunabilmektedir. İstiğfar etmek ve istiğfar duasını yapmak da olması gereken günahları bırakmak ve tövbe etmek amacı bulunduğundan istiğfar etmek sadece dil ile yapılan bir ibadet olmamaktadır. İstiğfar etmek ve güzel amel işlemek bir çok ayet ve hadiste yer alan ve övülen bir amel olarak yer almaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

İstiğfar duasını okumak ise özellikle seyyidül istiğfar duası yapmak oldukça faziletli olduğu gibi özel gün ve gecelerde duaların kabul edilmesi için okunması tavsiye edilen dualardandır. 

İstiğfar duasını estağfurullah estağfurullah estağfurullah el azim el Kerim ellezi la ilahe illa hüvel hayyül gayyumu ve etübü ileyh. Şeklinde de kısa olarak okunabilmektedir. İstiğfar etmek niyetiyle okunması ve geçmişlere de hediye edilmesi tavsiye edilmektedir. 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber