Kıyamet Suresi Türkçe, Arapça Anlamı Ve Okunuşu: Kıyamet Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

Kıyamet Suresi Türkçe, Arapça Anlamı Ve Okunuşu: Kıyamet Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

Kıyamet Suresi Türkçe, Arapça Anlamı Ve Okunuşu: Kıyamet Duası Faydaları Ve Faziletleri (Tefsiri Ve Diyanet Meali Dinle)

Kıyamet Suresi, Mekke dönemlerinde indirilmiştir ve 40 ayetten oluşmaktadır. Karia suresinden sonra, Hümeze suresinden önce Kur’an-ı Kerim sıralamasına göre 75. suredir. İniş sırasına göre de 31. sure olarak bilinmektedir. Sure adını birinci ayette geçen "kıyamet" sözcüğünden almaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kıyamet Suresi yeniden dirilmeyi ve kıyamet esnasında gerçekleşecek olayları ele alır. Ölmek üzere olan insanların halleri, ölüm sonrası yeniden dirilme, hesap ve ceza günü, günahkar kimselerin ahiret hayatında karşılaşacağı zorluklar anlatılmaktadır. Ayrıca Peygamber Efendimizin, Cebrail (a.s)'den aldığı vahiyleri hafızasında tutabilmek adına gösterdiği çaba ve gayretten bahsedilir. Yüce Allah'ın varlığı, birliği ve kuvveti; insanlara gönderdiği uyarılar ve ahiret gününün varlığını ispat eden kanıtlar üzerinde de durulmuştur.

KIYAMET SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1.Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeti.

2.Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeti.

3.E yahsebul insânu ellen necmea ızâmehu.

4.Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benânehu.

5.Bel yurîdul insânu li yefcure emâmehu.

6.Yes'elu eyyâne yevmul kıyâmeti.

7.Fe izâ berikal basar(basaru).

8.Ve hasefel kamer(kameru).

9.Ve cumiaş şemsu vel kamer(kameru).

10.Yekûlul insânu yevme izin eynel meferr(meferru).

11.Kellâ lâ vezer(vezere).

12.İlâ rabbike yevme izinil mustekarr(mustekarru).

13.Yunebbeul insânu yevme izin bimâ kaddeme ve ahhar(ahhara).

14.Belil insânu alâ nefsihî basîratun.

15.Ve lev elkâ meâzîrahu.

16.Lâ tuharrik bihî lisâneke li ta'cele bihî.

17.İnne aleynâ cem'ahu ve kur'ânehu.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

18.Fe izâ kara'nâhu fettebi' kur'ânehu.

19.Summe inne aleynâ beyânehu.

20.Kellâ bel tuhıbbûnel âcilete.

21.Ve tezerûnel âhirate.

22.Vucûhun yevme izin nâdıratun.

23.İlâ rabbihâ nâziratun.

24.Ve vucûhun yevme izin bâsiratun.

25.Tezunnu en yuf'ale bihâ fâkıratun.

26.Kellâ izâ belegatit terâkıye.

27.Ve kîle men râk(râkın).

28.Ve zanne ennehul firâk(firâku).

29.Velteffetis sâku bis sâk(sâkı).

30.İlâ rabbike yevme izinil mesâk(mesâku).

31.Fe lâ saddeka ve lâ sallâ.

32.Ve lâkin kezzebe ve tevellâ.

33.Summe zehebe ilâ ehlihî yetemettâ.

34.Evlâ leke fe evlâ.

35.Summe evlâ leke fe evlâ.

36.E yahsebul insânu en yutrake sudâ(sudân).

37.E lem yeku nutfeten min menîyin yumnâ.

38.Summe kâne alakaten fe halaka fe sevvâ.

39.Fe ceale minhuz zevceyniz zekera vel unsâ.

40.E leyse zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ.

KIYAMET SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1. Kıyamet gününe yemin ederim.

2. (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).

3. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır?

4. Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.

5. Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister.

6. "O kıyamet günü ne zaman?" diye sorar.

7,8,9,10. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

11. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur.

12. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.

13. O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.

14,15. Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.

16. (Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

17. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.

18. O hâlde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.

19. Sonra onu açıklamak da bize aittir.

20,21. Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.

22. O gün birtakım yüzler aydındır.

23. Rablerine bakarlar.

24. O gün birtakım yüzler de asıktır.

25. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar.

26,27,28,29,30. Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevk ediliş, Rabbinedir.

31. O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı.

32. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

33. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti.

34,35. "Bu azap sana lâyıktır, lâyık! Evet, lâyıktır sana, lâyık!" denecektir.

36. İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.

37. O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi?

38. Sonra bu, bir "alaka" oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.

39. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti.

40. Şimdi, bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?

 Kıyamet Suresi’nin Faydaları

 Kıyamet günü, bu dünyadaki hayatın bittiği ve ahiret hayatına geçilecek olan gündür. Bu dünyada bizler bir sınav vermekteyiz. Ya iyi bir insan olup Allah'ın cennetine kabul edileceğiz ya da kötü bir insan olup cehenneme gideceğiz. Kıyamet Suresi bunu yeniden hatırlamamıza yardımcı olur.

 Kıyamet günü gerçekleşecek olayları hatırlamamızı sağlar. Ayrıca ölümden sonra yeniden dirileceğimizi ve hesap gününün yapılacağını da bizlere hatırlatır. O gün geldiğinde herkes yaptıklarının hesabını verecek ve cezasını çekecektir. Allah katında işlediğimiz günahlardan bazılarının affı gerçekleşebilir. Fakat Allah asla kul hakkını affetmez.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Kıyamet Suresi bizlere o günün geleceğini hatırlatır. Böylece kişinin temel ahlak kurallarından uzaklaşmasını engeller. Kul hakkı yemekten, ibadetlerini aksatmaktan alı koyar. Allah'ın adını zikretmek için de kıyamet suresi okunur.

 Kıyamet Suresi’nin Faziletleri

 Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, "Her gece Kıyamet Suresi'ni okumayı alışkanlık haline getiren kimse, o gün geldiğinde yüzü Yüce Allah'a ayın on dördü gibi olur" buyurmuştur. Burada ayın on dördü diye kastettiği "parlak" kelimesidir. Ayrıca Peygamber Efendimiz "Her kim Allah'ı anmak sureti ile Kıyamet Suresi'ni okursa, ben ve Cebrail (a.s) o kişinin kıyamet gününe inandığına şahit oluruz" diye buyurmuştur.

 Kıyamet Suresi için rivayet edilen diğer faziletler ise;

  • l Surenin okunması ahiret ve kıyamet gününün zorluklarından kişiyi korur,
  • l Kıyamet Suresi, Allah'ı anmak adına okunursa, kıyamet gününde günahlarından arınır,
  • l Bir gece de Yasin, Mülk ve Kıyamet Sureleri okunursa, Allah okuyana iki cihanda da büyük bir nur temin eder.

 Peygamber Efendimiz hadislerin çoğunda surelerin yalnızca okunması değil anlayarak okunmasına işaret eder. Eğer Arapça bilmiyorsanız, sureleri doğru bir biçimde çevrilmiş Türkçesini okumalısınız. Surelerin okunmasında önemli olan anlamak ve anladıklarınızı hayatınıza geçirmektir.

 Kıyamet Suresi’nin Tefsiri

 Kur'an-ı Kerim'de geçen surelerde, Yüce Allah'ın herhangi bir konuda yemin ederek sureye başlaması, yemin edilen şeyin önemini işaret etmektedir. Kıyamet Suresi'nde ise kıyamet gününe yemin eder. Bu yeminle kıyamet gününü inkar eden ve bu günü sorgulayan nefse dikkat çekmiştir.

 Kıyamet gününün geleceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. İnsanoğlunun görevi kıyametin gerçekleşeceği güne kadar salih ameller işleyip o güne hazırlanmaktır. Kıyametin ne zaman kopacağına odaklanmak ve bunu düşünmek yersizdir. Önemli olan o gün geldiğinde hesap verdiğinde iyi işler başarmış olabilmektir.

 İslam inancına göre İsrafil Sura ilk üflediğinde tüm canlılar ölecektir. Ölüm ile kıyamet arasındaki süreç tamamlandıktan ve kıyamet koptuktan sonra İsrail Suru ikinci defa üfleyecek ve insanlık yeniden dirilecektir. Herkes mahşerde toplanacak ve yargılama evresi başlayacaktır. Amel defterleri açılacak, dünya hayatında yaptığımız tüm iyilikler ve kötülükler tartılacaktır. Sırat köprüsünden geçebilen kimseler cennete kavuşacak, geçemeyenler ise cehenneme girecektir. Sırat köprüsünün bir metafor olduğu düşünülmektedir.

 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber