Adenokarsinom Nedir? Adenokarsinom Metastazı Ne Demek? Akciğer Kanserinin Yaşama Süresi

A A

30.09.2020 - 14:36

Kanser hücre ya da doku tipine göre farklı çeşitlere ayrılır. Hastalığın tedavi sürecinin doğru ve etkili bir şekilde ilerlemesi için mutlaka doğru tanı ve teşhis çok önemlidir. Kanserin adı kanserin başladığı hücrenin türüne göre belirlenebiliyor. Bu da kanser türünü anlamak ve tanısı koymak alanında yardımcı bir faktördür. Hücre türüne göre karsinımlar, sarkomlar, miyelomalar, lösemiler, lenfomalar, karışık tipler şeklinde altı kanser türü bulunur.

Adenokarsinom Nedir? Adenokarsinom Metastazı Ne Demek? Akciğer Kanserinin Yaşama Süresi

Tüm kanser türlerinin yüzde 80 il 90 arasındaki çeşitleri karsinomlardan oluşur. Bu nedenle en yaygın kanser türü olarak adlandırılabilir. Epitel hücrelerde ortaya çıkan bu tür kanserler, vücudun iç ve dış yüzeyini örtebilir. Hatta vücut boşluklarında ve organlarda bulunur. Epitel hücreler bağ- yumuşal dokulara göre daha sık bölünür. Bu da kansinojenlerle doğrudan temas ile sık bölünme ve kanserlerin dokudan kaynaklanmalarına neden olabilir.

Adenokarsinom Nedir?

Anne sütü gibi sıvı üreten bez olan epitel hücrelerde başlayan bu kanser türü, genellikle akciğerin dış bölümünde yer alır. Diğer akciğer kanseri türlerine göre daha yavaş bir büyüme eğilimindedir. Yayılmadan teşhis edilmesi daha olasıdır. Ancak bu durum hastadan hastaya göre değişebilir.

Adenokarsinom Kimlerde Görülür?

Akciğer kanserleri iki ana tiptedir. Ayırım yapılırken hücrelerin mikroskobik görünüşlerine göre değerlendirmeler yapılır. Küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olarak tanımlanabilir. Bu iki farklı türdeki kanserler farklı şekillerde büyüler. Yayılma süreçleri de farklı olacağından tedavi süreçleri de tamamen farklı olacaktır. En çok görülen tür ise küçük hücreli dışı akciğer kanseridir. Bu alandaki hastaların yüzde 85-90’ı bu grupta yer alır.

Adenokarsinomlar tüm akciğer hastalarının yüzde 40’ını oluşturur. Küçük hücreli akciğer hastaları arasında sayılabilir. Bu kanser türü genel olarak sigara içmeyen kadınlarda daha çok görülür. Sigara kullanmayan akciğer kanseri hastalarında da bu tip kanser türü yaygı olarak görülür. Periferik yerleşimli olan bu kanser türü radyolojik olarak hava bronkogramları şeklinde prezente olur.

Adenokarsinom Belirtileri Nelerdir?

Genel olarak yerleşim alanına göre farklı bir tür olsa da akciğer kanserinin belirtileri tüm türlerde kendini gösterir. Bu belirtiler üst solunum yolu enfeksiyonlarında, kas iskelet sistemi ağrılarında da görülebilir. Belirtilen birkaç hafta hiç azalmadan devam etmesi durumundan hekime başvurulması önemlidir. Akciğer kanserinin belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

* Hırıltılı solunum, sürekli nefes darlığı
* Geçmeyen ve özellikle giderek artan öksürük
* Kanlı balgam
* İştah kaybı ve buna bağlı olarak zayıflama
* Göğüs ağrısı, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü

Akciğer kanserinin en belirgin belirtisi ise inatçı öksürükler olarak tanımlanabilir. Ancak bazı durumlarda hastalık belirti vermeyebilir. Oldukça sinsi şekilde ilerleyen bu hastalık, hastaların dörtte birinde hiçbir belirti vermeden ilerler. Hatta hastalar akciğer kanseri olduğunu farklı bir hastalık için çekilen röntgenlerde fark eder. Erken teşhis tedavi süreci için çok önemlidir. Düşük doz spiral bilgisayarlı tomografi ile görüntülenebilir. Teknolojik gelişmeler sayesinde hastalığın erken evrelerinde saptanması mümkündür.

Akciğer Kanserinin Nedenleri

Sigara akciğer kanserinin en büyük nedenlerinden biri olarak sayılır. Ancak sigara içmeyenlerde de akciğer kanserine rastlanabiliyor. Akciğer kanserinin yüzde 15’i hiç sigara içmemiş kişilerden oluşabiliyor. Sigara içilmese de sigara içilen ortamlarda bulunmak akciğer kanserinin gelişim riskini artırır. Sigarayı bırakanlar on yıl içinde bu hastalığa yakalanma oranını yüzde 50 azaltmış olur. Bunların yanında şu nedenler akciğer kanserini ortaya çıkarır:
- Nargile, puro, pipo ve sigara gibi ürünlerin kullanımı
- Hava kirliliği
- Radon gazına maruz kalma
- Genetik geçişler ve asbest
- İçme sularındaki yüksek miktarda arsenik maddesinin bulunması

Adenokarsinom Metastazı Ne Demek?

Metastaz Akciğer kanserinin oluştuğu alanlardan diğer organlara ya da dokulara yayılması anlamına gelir. Kanser yayılmadan önce ilk başladığı alan ise primer kanser olarak tanımlanır. İleri evrelerde nadiren de olsa kanserin başladığı ve yayıldığı alanları tespit etmek zorlaşabiliyor. Adenokarsinom Metastazı ise farklı bir alanda başlayıp akciğere yayılan kanser anlamına gelir.

Akciğer Kanserinin Yaşama Süresi

Kişiye özgü tedaviler ile akciğer kanserinde yaşam süresi uzatılabiliyor. İleri evrelerdeki kanser türlerinde 15- 20 olan bir yaşam süresi yüzde 60’lara çıkabiliyor. Bu şu demektir. Hastaların yarısından fazlasında metastazlara rağmen bir yılın üzerinde yaşayabiliyor