Gastroenteroloji Nedir? Gastroenteroloji Hangi Hastalıklara Bakar? Uzmanı Ve Doktoru Neye Bakar?

A A

30.09.2020 - 15:46

Pankreas, yemek borusu, mide, kolon ve rektum, safra yolları ve safra kesesi, karaciğer, ince bağırsak gibi organların hastalıklarını, normal fonksiyonlarını inceleyen dala gastroenteroloji denir. Gastroenteroloji bölümü oldukça merak edilen bir bölümdür. Pek çok kişi bu bölümün yalnızca mide içerisinde oluşan rahatsızlıkları kapsadığını bilmektedir. Fakat gastroenteroloji vücut içerisinde bilinmeyen pek çok alan ile ilgilenmektedir.

Gastroenteroloji Nedir? Gastroenteroloji Hangi Hastalıklara Bakar? Uzmanı Ve Doktoru Neye Bakar?

Gastroenteroloji Nedir?

Gastroenteroloji bölümü; karaciğer, safra kesesi ve yolları, sindirim sistemi organlarıyla alakalı hastalıkların ve bu organların sağlığını inceleyen tıp bölümüdür. Tıptaki bilimler, vücudu bölümlere ayırıp türlü uzmanlık alanlarını belirlemiştir. Bu uzmanlık alanları içerisinde ise gastroenteroloji yer almaktadır. Gastroenteroloji, insan bedeninin en önemli sistemlerinden birisi olan sindirim sistemi üzerinde uzmanlık yapılan bir tıp bölümüdür.

Gastroenteroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Gastroenteroloji bölümü; karaciğer, sindirim sisteminin tüm organları, safra yolları ile ilgilenen bir tıp bölümüdür. Gastroenteroloji bölümünün ilgilenmiş olduğu diğer organlar; mide, bağırsak, yemek borusu, kalın bağırsak, ince bağırsak, karaciğer, pankreas, anüs, safra kesesi şeklinde sıralanabilir. Bu organlarla alakalı olan bütün problemlerin teşhisini koyup, tedavisini üstlenen bir tıp bölümüdür.

Gastroenteroloji Uzmanı ve Doktoru Neye Bakar?

Gastroenteroloji uzmanı ve doktorunun baktığı hastalıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Yutma zorluğu,
- Kanlı dışkının yapılması
- Reflü,
- Pankreas kanseri,
- Yemek borusu kanseri,
- Mide kanseri,
- İnce ve kalın bağırsak kanseri,
- Yemek borusuna yabancı bir cismin kaçması,
- Dışkıda normal olmayan rengin varlığı,
- Aşırı gaz,
- Şişkinlik,
- Çamaşır suyu gibi zararlı yağ çözücülerin neden olduğu durumlar,
- Mide yanması,
- Mide ülseri,
- Mide ekşimesi,
- Hazımsızlık,
- Uzun süreli ve geçmeyen karın ağrısı, kramplar,
- Uzun süreli ve geçmeyen kusma, bulantı,
- Karaciğer hastalıkları,
- Karaciğer yağlanması,
- Safra kesesi taşı,
- Safra kesesi hastalıkları,
- Sarılık,
- Dışkı yapmada zorluk ve bağırsak düğümlenmesi gibi hastalıklara gastroenteroloji bölümü bakmaktadır.

Gastroenterolog Ne Demek?

Gastroenteroloji tıp alanında kendi içerisinde uzmanlık alanına ayrılmış olan bir bölümdür. Gastroenterolog ise, bu alanda uzmanlık yapan kişilere verilen isimdir. Birinin gastroenterolog olabilmesi adına 6 senelik tıp eğitimini almasıyla beraber, 5 senelik bir süre zarfında dahiliye uzmanlık eğitimi ve minimum olarak 3 senelik bir eğitim ile sindirim sistemi hastalıkları, hastalıkların teşhisi ve tedavisiyle alakalı yüksek lisans eğitimini almış olmaları gerekir. Bütün bu eğitim süreçlerinden geçen ve gastroenteroloji uzmanı unvanını alan kişiye gastroenterolog ismi verilir.

Gastroenteroloji Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Gastroenteroloji bölümünün ilgilendiği hastalıklar hakkında ayrıntılı bilgi vermek okurlara faydalı olacaktır. Bunlar;

- İnce bağırsak hastalıkları: İnce bağırsak içerisinde ortaya çıkan ülser ve bu ülserin neden olduğu kanamalar, çölyak rahatsızlığı, ince bağırsağın dar olmasına sebebiyet veren ülserlerin zor iyileşmesi, crohn hastalığı, ishal, ince bağırsak tüberkülozu gibi ince bağırsak rahatsızlıklarıyla gastroenteroloji bölümü ilgilenir.

- Mide hastalıkları: Mide kanseri, mide ülseri, mide kanaması, gastrit, mide içerisinde oluşan polipler, mideye kaçabilecek herhangi delici, batan yabancı cisim gibi her çeşit mide sorunları adına gastroenteroloji bölümüne başvurmak gerekir. Mide içerisinde ortaya çıkan anormal her türlü vaziyet dikkate alınmalıdır. En ufak belirtiler, en büyük sorunların habercisi olabilir.

- Kolon (kalın bağırsak) hastalıkları: Spastik kolon, divertiküller, ülseratif kolit, polip oluşumu, crohn hastalığı, kolon kanseri, kalın bağırsak kanaması, kolon kanseri gibi karaciğer hastalıklarının teşhisi ve tedavi süreci ile gastroenteroloji ilgilenmektedir.

- Anal ve pankreas hastalıkları: Pankreatit, pankreas kanserlerinin tümü, rektum kanseri, hemoroid, anal fissür gibi rahatsızlıklara gastroenteroloji bölümü bakmaktadır.

- Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları: Uzun süreli ya da kısa zamanlı oluşan hepatit, karaciğer kanaması, siroz, sirozun sebep olduğu kanda asit birikmesi, sirozun oluşmasından sonra meydana gelen karaciğer kanseri, siroz oluşumundan sonra ortaya çıkan böbrek yetmezliği gibi karaciğer hastalıklarıyla alakalı korunma, teşhis ve tedavi işlemleri, bu bölüm tarafından incelenmektedir. Bunun dışında safra kesesi kanseri, safra yollarının tıkanması, safra kesesi taşları gibi rahatsızlıklarla da bu bölüm ilgilenmektedir.

Gastroenteroloji bölümünün ilgilendiği hastalıkların detaylı anlatımı bu şekildedir. Gastroenteroloji bölümü oldukça geniş bir alandır. Bu alandaki hastalıklara sahip olma durumunda gastroenterolog uzmanlarına başvurmak önemlidir.