Her 10 kadından 7'sinde varis var

A A

24.03.2020 - 11:15

Halk arasında bir yaşlılık problemi olarak görülen ve bazen çok önemsenmeyen varisler, yaşam konforunun yanısıra hayati tehlikeye de yol açan bir damar rahatsızlığı olarak ön plana çıkıyor. Akciğer embolisi riskini de beraberinde getiren varisler, kalıtsal olma özelliğiyle aileden çocuğa miras kalıyor.

Her 10 kadından 7'sinde varis var

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas hem anne, hem de babasında varis olan çocuğun ileride aynı sorunu yaşama oranının %90 olduğunu ifade ediyor:

''Variste genetik faktörler çok önemli. İstatistikler bize şunu gösteriyor. Anne babasında varis olmayan bireylerin bacaklarında varis oluşma oranı % 20 civarında. Ailede yani anne babada varis görüldüğü zaman bu oran artıyor. Ebeveynlerin sadece birinde varis sorunu varsa onların kız çocuklarında görülme oranı %60 , erkek çocuklarında görülme oranı %20 olarak dikkat çekiyor. Şayet anne babanın her ikisinde de varis varsa çocuklarında cinsiyetinden bağımsız olarak %90 oranında aynı sorun ortaya çıkıyor.

Varislerin erkekler ve kadınlar arasındaki dağılımına bakacak olursak her 3 varisli bireyin 2'si kadın, 1'i erkek olarak oranlanıyor. Günümüzde sadece kadınlar arasında bir oranlama yapılacak olursa 10 kadından 7'si varis sorunu yaşıyor. Bu rakam tüm sağlık sorunları içindeki yeri değerlendirildiğinde de oldukça yüksek bir rakamsal veri.

Çocuk sayısı arttıkça varis görülme oranı da artıyor

Kadınlarda hamilelik, menapoz, hormonal oynamalar varisin görülmesinde doğrudan etkili oluyor. Hamilelik sayısına göre oran da artıyor. Örneğin hiç hamile kalmamış birinde varis görülme oranı %20-25'lerdeyken, 4 çocuğu olanlarda varis görülme yüzde 60'lara ulaşıyor.

Her yaşta varis görülebiliyor

Bu bir yaşlı hastalığı değil. Çocuk yaşlarda da varis görülebiliyor. Ancak oran verecek olursak 50 yaşın altındaki bireylerde varis görülme oranı %25, 60 yaşın üzerinde varis görülme oranı ise % 46 civarında.

Varisle ölümcül sonuçlara sebebiyet verebilir

Görülme oranı çok yüksek olan varisler, şayet tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Şöyle ki; Varis gelişmiş damarların herhangi bir yerine bir pıhtı oturabilir. Bu kan pıhtısı yerinden koptuğunda akciğere gidebiliyor ve Pulmoner emboliyle yaşamsal bir tehdit oluşturabiliyor. Dolayısıyla varislerin zamanında tedavisi büyük önem arz ediyor.''