Her tiroid nodülü kansere döner mi?

Her tiroid nodülü kansere döner mi?

Her tiroid nodülü kansere döner mi?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım konu ile ilgili bilgiler verdi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tiroit bezi vücudumuzun metabolizmasını sağlar. Tiroit bezi fazla çalıştığında, Çarpıntı terleme titreme, isal gibi belirtiler gösterir. Az çalıştığında kabızlık, saç dökülmesi, seste kalınlaşma,vücudun su toplaması, halsizlik ve yorgunluk belirtileri gösterir.

Muayene ve boyun ultrasonu sonucu saptanan tiroit Nodülleri Kanser açısından risk oluşturur, Bu nodüllerin takip edilmesi gerekir. Nodüller orta yaş bayanlarda daha sıklıkla görülür. Ortalama her üç kadından birinde Nodül saptanabilir, bu nodüller takipsiz kaldığında kansere dönerek vücuda yayılabilir.

Ne zaman kansere döner nasıl takip etmeliyiz?

Nodül boyutlarında hızlı bir artış kanser ihtimalini artırır,
Çocukluk döneminde radyasyona maruz kalmak kanser ihtimalini artırır
Ailesinde tiroit kanseri olanlarda risk taşır,
Nodüllerin boyun ultrasonunda kanser belirtileri taşıması
Tiroit bezindeki nodüllerin tek sayıda veya çok sayıda olması
Nodüllerin kistik yapıda veya solid olması
Hormon salgılayıp salgılamadığı kanser olasılığını değiştirmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı

Elimizle yapılan Boyun muayenesinde Nodül saptanan hastalar mutlaka ultrasonografi ile kontrol edilmelidir. Bu hastaların bir çoğunda herhangi bir semptom yoktur. Hastaların herhangi bir şikayeti de yoktur tesadüfen muayene esnasında ele gelebilir. Tüm nodüllerde kanser ihtimali %5 civarındadır.

Tesadüfen saptanan bu nodüller ultrason ile kontrol edilerek Şüpheli bulgu varlığında ince iğne biyopsisi ile kontrol edilmelidir.

Hangi hastalar risk altındadır

Çocuk yaşta saptanan nodüller
Ultrasonografide şüpheli bulgusu olanlar
Ailesinde tiroit kanseri olanlar
Erkek cinsiyette ve 45 yaş sonrası görülenler
Daha önce tiroit ameliyatı olanlar
Son Altay bir yılda nodülün boyutunda belirgin artış saptananlar
Nodüllerde düzensiz sınırların olması
İnce iğne biyopsisinde mutasyon saptanması
Nodülün soluk borusuna baskı yapması
Nodül de kalsifikasyonların olması
Nodülün çevre dokulara yapışık olması
Boyunda tiroid ile ilişkili lenf nodülleri de olması

Boyunda Nodül saptanan hastalar yukarıda saydığımız belirtileri taşıyorsa daha yakından takip edilmeli, bu nodüllerin kansere dönme ihtimali daha fazladır. Gerekli durumda geç kalınmadan tiroid (guatr) ameliyatı olmalıdır.

Eğer risk taşıyan belirtiler yoksa, bu nodüller muhtemelen Selim’dir periyodik takip etmek gerekir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Guatr ameliyatından korkmalı mıyım?

Günümüzde teknolojinin sağladığı imkanlar ile beraber Tiroid bezindeki sadece kanserleşmiş bölüm alınarak sağlam dokular korunabilir.

-Hastaların devamlı hormon kullanmasına gerek kalmayabilir
-Kalsiyum metabolizmasını düzenleyen para tiroit bezleri korunur.
-Ses teli felcini önlemek için sinir monitörü kullanılır.
-Boyunda iz kalmasın diye küçük kesiler yapılır.

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber