Kan grubunuza göre çarpıcı gerçek ortaya çıktı!

Kan grubunuza göre çarpıcı gerçek ortaya çıktı!

Kan grubunuza göre çarpıcı gerçek ortaya çıktı!

A, B, O ve AB olmak üzere 4 farklı kan grubu olduğunu biliyoruz. Peki; kan gruplarının karakterimize etkisini biliyor muyuz? İşte Japonya’da yapılan araştırma kan grupları hakkındaki o çarpıcı detayı ortaya koydu...

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kan gruplarının kişiler üzerindeki etkisi biliniyor. Yapılan araştırmalar da ortaya koydu ki kan grubunuza göre olumlu ve olumsuz özellikleriniz belirleniyor. Japonya’da yapılan bir çalışma gösterdi ki kan grupları kişilik analizinde büyük bir rol oynuyor. İşte kan gruplarının kişilik testleri üzerindeki etkisi…

Ketsueki-gata, bir kişinin kişiliğini kan grubuna göre analiz etmek anlamına geliyor. Bu terim, 1930'lardan bu yana kullanılıyor ve her kan grubunun ona sahip olan kişinin kişiliğini yansıttığına dair bir makale yayınlayan Japon profesör Tokeji Furukawa sayesinde popüler hale geliyor.

A, B, 0 ve AB olmak üzere antijenlere bağlı olarak dört birincil kan grubu bulunur. Antijenler, kırmızı kan hücresinin yüzeyinde bulunur ve bağışık sisteminin ne kadar etkili çalıştığını açıklamaya yardımcı olur.

Japonya'da birçok insan, genellikle kan grubu kişilik teorisine inandıkları için diğer insanların kan grubunu sormaktan oldukça hoşlanırlar. Üstelik bu konuda iki kişinin uyumluluğunu değerlendirmek için bir araç olarak bile kullanabiliyorlar. Kan grubu kişilik testinin henüz bilimsel bir destek olmamasına rağmen, birçok insanın bunun kendileri için doğru olduğuna iddia ediyor.

A KAN GRUBU

A kan grubuna sahip insanlar; hassas, işbirlikçi, duygusal, tutkulu ve zekidir. Çok sabırlıdırlar. Sadık ve barışı seven yapıları ise huzurlu bir karakter sunar. Ancak bazı durumlarda bu insanlar, aşırı duyarlı hale gelebilirler. Toplumun koyduğu kuralları çiğnemekten hoşlanmayan, görgü ve sosyal standartları önemseyen insanlardır.

Bu özelliklerinin yanı sıra bu insanlar, karar vermek için fazla zaman harcarken, çok organize şekilde hareket ederler. Bu nedenle çoklu görevleri bir arada yapamayabilirler. Düzgün, temiz ve her şeyi doğru yerde olmasına önem gösterirler. Bu nedenle OKB'li birçok insan A kan grubuna girer. Bu kan grubuna sahip kişiler, kolayca strese girdikleri için kanlarında genellikle yüksek düzeyde kortizol (stres) hormonu ortaya çıkar.

Olumlu kişilik özellikleri: Kibar, utangaç, özenli, inatçı, kibar, gergin, güvenilir, aşırı duyarlı, mükemmeliyetçi, sorumlu, çekingen, endişeli, sakin ve çekingen, sadık, mükemmeliyetçi, düzenli ve tutarlı

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Olumsuz kişilik özellikleri: Takıntılı, aşırı duyarlı, karamsar, inatçı, kolay stresli ve titiz

B KAN GRUBU

Güvenilir kişiler olmaları sebebiyle kolay arkadaş edinirler. Kendileri rahat hissettikçe, duygularını ve hislerini kimseye göstermekten hoşlanmazlar. Bu insanlar, genellikle yaratıcı ve hızlı karar vericidirler. Emir alma konusunda iyi sayılmazlar. Yaptıkları her şeyin en iyisi olmak için çok güçlü istekleri nedeniyle mükemmelliyetçidirler. Fazla mükemmelliyetçi olmaları nedeniyle A grubundaki kişiler gibi, bu insanlar da çoklu görevde iyi olmayabilirler.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

B kan grubuna sahip kişiler, başkalarına karşı düşünceli ve empatik bir yapıya sahiptir. İyi ve güvenilir arkadaşlar edinirler. Bu insanlar aynı zamanda bencillik ve işbirliği yapamama gibi kişilik özellikleri nedeniyle sosyal olarak sorunlar da yaşayabilirler. Toplum, B kan grubuna sahip kişilerin iyi yönleri de olsa olumsuz yönlerine de odaklanır. Ancak bunun bir sonucu olarak yalnız olma eğilimi gösterebilirler.

Olumlu kişilik özellikleri: Meraklı, güçlü, rahat, yaratıcı, maceracı, tutkulu, neşeli, aktif ve dışa dönük.

Olumsuz kişilik özellikleri: Vahşi, düzensiz, bencil, affetmeyen, işbirliği yapmayan, sorumsuz ve öngörülemez.

AB KAN GRUBU
Bu kan grubundaki insanlar, tıpkı kan grupları gibi A ve B kişilik tiplerinin bir karışımı olarak ortaya çıkar. Bu insanlar daha karmaşık bir kişilik yapısına sahiptir. Bu nedenle bazı durumlarda A gibi utangaç, B tipi gibi dışa dönük yapıya sahip olabilirler. Gerçek kişiliklerinin yabancılardan uzak tutmaya çalıştıkları için dışarıdan birçok kişinin karmaşık bir yapıya sahip olduğuna dair bir değerlendirme yapılır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kolayca arkadaş olabilme yeteneğine sahip olsalar da stresle baş etme konusunda zayıf olabilirler. AB insanları, aynı zamanda başkalarıyla ilgilenirken çok dikkatli ve empatiktir. Bu insanlar, ayrıca analilik ve mantıksal becerilerde ileridedir.

Olumlu kişilik özellikleri: Çekici, kontrollü, havalı, hayal peşinde koşan, sevecen, mantıklı, güvenilir, uyumlu ve yaratıcı

Olumsuz kişilik özellikleri: Karmaşık, savunmasız, sorumsuz, bencil, unutkan, bağışlayıcı olmayan ve eleştiren

0 KAN GRUBU 
Cüretkar, dışa dönük ve hevesli olan kişiler olarak tanımlanan bu kan grubuna sahip kişiler, kendileri için yüksek standartlar belirleme alışkanlıklarına sahiptirler. Bu insanlar, mükemmel liderlik özelliklerine sahiptir ve küçük şeyler onları rahatsız etmez. Bu da diğer insanlara, özellikle de A tipi gruplarına göre bu bencil görünmelerine neden olabilir.

Cömert, iyi kalpli ve sevecendirler. Değişikliklere iyi uyum sağlarlar. Dayanıklı ve esnektirler. Zorlu durumlarda daha kolay baş edebilirler.

Japonlar 0 kan grubuna sahip insanlara güçlü ve dayanıklı oldukları için savaşçı derler. Bu insanlar dürüsttür ve gerçeği saklayan insanlardan nefret eder.

Olumlu kişilik özellikleri: Liderlik, kolay giden, olumlu bakış açısı, kendine güvenen, sakin, dışa dönük, temkinli, sadık, barışçıl, tutkulu, bağımsız, güvenilir, kaygısız, trend belirleyici ve özverili.

Olumsuz kişilik özellikleri: Kıskanç, acımasız, kaba, dakik olmayan, duyarsız, soğuk, öngörülemez, bencil ve kibirli.