Lenfoma Hastalığı Nedir? Lenfoma Hastalığı Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

A A

20.04.2022 - 11:33

Lenfatik sistem içerisinde ortaya çıkan Lenfoma, bir çeşit kan kanseri olarak tanımlanabilir. Bu hastalık, genel olarak lenf bezlerinden ve herhangi organdan ötürü ortaya çıkan heterojen bir kanser çeşididir. Lenf bezi kanserlerinin iki ayrı tipi bulunur. Bunlar; Hodgkin ve Hodgkin Dışı Lenfoma şeklindedir.

Lenfoma Hastalığı Nedir? Lenfoma Hastalığı Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Lenfoma Hastalığı Nedir?

Lenfoma; lenf kanserinin tıbbi ismidir. Lenfosit adlı kan hücrelerinin, lenf bezleri içerisinde gereğinden fazla çoğalması durumunda ortaya çıkmaktadır. Kötü huylu lenfositlerin, lenf bezinin yanı sıra kemik iliği, karaciğer, dalak ve diğer organlarda da çoğalması muhtemeldir. Lenfomanın, tıbbi şekilde iki ayrı türü vardır. Bunlar Hodkgin Lenfoma ve Hodkgin Dışı Lenfoma şeklindedir. Hodkgin Dışı Lenfoma daha çok görülmekte olan türdür.

Her iki türünde alt tipi bulunmaktadır. Bunlar; tedavi, hastalığın ilerlemesi gibi durumları belirler. Lenfoma, yavaş ve hızlı ilerleyen şekilde de kategorilere ayrılır. Lenf bezi kanseri, erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülmektedir. En sık şekilde genç erişkinlerde ortaya çıkan bu kanser, çocukluk dönemlerinde çok sık karşılaşılan kanser çeşitlerinden birisidir.

Lenfoma Hastalığı Belirtileri

Lenfoma hastalığı, birden fazla hastalığı taklit edebilen bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın evresine göre bulguların değiştiğini belirtmek önemlidir. Kimi zaman tek taraflı olarak büyüyen bademcik bile lenfoma tanısını alabilmektedir. En sık görülen bulgular aşağıdaki gibi olacaktır;

- Halsizlik,
- Yüksek ateş,
- Lenf bezlerinin büyümüş olması,
- Bademciklerin şişmesi,
- Nefes darlığı,
- Öksürük,
- İştah ve kilo kaybı,
- Kaşıntı,
- Karında kramplar şeklinde sıralanabilir.

Bu belirtilerin görülmesi halinde bir uzmana başvurmak önemli olacaktır.

Lenfoma Hastalığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Lenfoma hastalığının tedavisi; onkologlar tarafından onkoloji ve hematoloji bölümlerinde yapılmaktadır. Modern kemoterapiyle Lenfoma hastaları, yüzde 80 civarında tedavi edilmektedir. Rahatsızlığın ilerlemesini etkileyen unsurlar; hastalığın bulunduğu evre, hasta bireyin tedaviye cevap verip vermemesi, lenfomanın yeniden ortaya çıkması, lenfomanın türü, lenfoma ile diyabet ya da böbrek rahatsızlığının bulunması olarak sıralanabilir. Lenfoma tedavileri;

- Lenfoma hastalarına kemoterapiyle beraber radyoterapi uygulanır. Kemoterapi tedavisinde kullanılan ilaçlar, kan hücrelerinin ve bağışıklık hücrelerinin düşmesine sebep olabilir. Böyle bir durumda hasta bireye kan nakli gibi destekler uygulanabilir.
- Lenfoma hastalığının tedavisinde yukarıdaki iki yöntemin dışında başvurulan bir başka tedavi metodu immünoterapidir. Bu yöntemde, laboratuvarda üretilip damar yoluyla insan vücuduna enjekte edilecek antikorlar, kanser hücrelerinin yerini alarak onların ortadan kalkmasını ya da gelişmelerini önler.
- Lenfoma hastalığının yeniden ortaya çıkması muhtemeldir. Böyle bir durumda kök hücre nakli ve kemik iliği gibi çözümlere başvurulmaktadır. Hastalığın yeniden ortaya çıkmasıyla yüksek dozda kemoterapi uygulanmaktadır. Bu durum ise kemik iliğine olumsuz etki bırakacağından kemoterapi öncesinde hastadan alınan kemik iliği, kemoterapiden sonra hastaya tekrar nakledilmektedir. Kemik iliği tutulumu bulunan hasta bireyler için ise aile yakınlarından kemik iliği nakli gerçekleştirilmektedir.

Lenfoma Tedavisinde Ortaya Çıkacak Yan Etkiler

Lenfoma tedavisi sırasında ya da sonrasında ortaya çıkacak yan etkiler aşağıdaki gibi olabilir;

- Kırmızı kan hücrelerinin düşmesiyle beraber kansızlık,
- Beyaz kan hücrelerinin düşmesi,
- Kabızlık,
- Ağız içinde yara,
- Bulantı,
- Kusma,
- Kanlı işeme,
- İshal,
- Öksürük,
- Saç dökülmesi,
- Ateş,
- Aşırı halsizlik ve yorgunluk,
- Akciğer, sinir sistemi ve kalp sorunları şeklinde sıralanabilir.

Lenfoma Teşhisi Nasıl Konulur?

Hasta bireyler, genel olarak büyüyen lenf bezi sebebiyle uzmana görünürler. Fakat lenfoma hastalığı, birden fazla hastalığı taklit edebilen sinsi bir hastalıktır. Doktorlar, türlü kan testleri isteyebilir. Bununla beraber teşhisin konulabilmesi için istenen asıl test, lenf bezi biyopsisi şeklindedir. Biyopsiyle alınan parçalarda lenfoma hücreleri görülürse teşhis konulmuş olur.

Rahatsızlığın hangi evrede olduğunun teşhisinin yapılması adına kemik iliği biyopsisi ve farklı radyolojik tetkikler yapılmaktadır. Tomografi, Akciğer grafisi, PET ve MR ile yapılan tetkiklerde yapılmaktadır Büyüyen lenf bezinin dağılımı, sayısı ve başka organlarda olup olmaması rahatsızlığın hangi evrede olacağını belirtir.

Lenfomanın evreleri;

- Lenfoma tek organda ya da tek lenf bezinde ise hastalık evre 1'dir.
- Diyaframın aynı yerinde birçok lenf bezi tutulmuşsa evre 2'dir.
- Diyaframın her iki yerinde lenf bezleri ve organlar büyümüşse evre 3'tür.
- Organ ve dokularda çok yaygınsa evre 4'tür.