Prostat kanserinde MR füzyon biyopsisi büyük önem taşıyor

Prostat kanserinde MR füzyon biyopsisi büyük önem taşıyor

Prostat kanserinde MR füzyon biyopsisi büyük önem taşıyor

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, prostat kanserinde MR füzyon biyopsisinin önemini sizler için anlattı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

MR-TRUS füzyon biyopsi, prostat kanseri tanısında doğruluğu ve hassasiyeti yüksek “akıllı biyopsi” yöntemidir. Prostata ait manyetik Rezonans (MR) görüntülerinin, özel bir yazılım yardımı ile işlenmesi ve gerçek zamanlı transrektal ultrasonografi (TRUS) görüntüsü ile birleştirilmesi esasına dayanır.

Gelişmiş MR teknolojisi sayesinde prostatta kanser açısından şüpheli odaklar işaretleniyor; biyopsi sırasında Prostat MR-TRUS Füzyon cihazından elde edilen prostat görüntüleri, yine aynı cihazda 3 boyutlu hale dönüştürüldükten sonra MR ile TRUS görüntüleri üst üste getirilerek “füzyon” işlemi gerçekleştiriliyor. Sonrasında biyopsi iğnesi işaretlenmiş şüpheli MR bölgelerine ultrasonografi eşliğinde navigasyon özelliği ile yönlendiriliyor ve hedefe yönelik biyopsi işlemi yapılıyor. Ancak klasik yöntemle transrektal ultrason eşliğinde standart bölgelerden biyopsi örnekleri alınmaktadır. Muayenesi normal PSA’sı yüksek hastalarda kanser oranı %25-30’dur.

Klasik biyopsi, var olan kanserlerin %70-75’ine tanı koyabilir

Biyopside alınan parça sayısına bağlı olarak enfeksiyon ve septik komplikasyon riski koruyucu önlemlere rağmen yüksektir. MR-TRUS füzyon biyopsisiyle ise var olan kanserlerin %95’ine tanı konulur. MR-TRUS füzyon biyopsisi sayesinde özellikle PSA yüksekliği devam eden ve tekrarlayan prostat biyopsilerinde tümör saptanmayan hastalarda klinik açıdan önemli (hastaya zarar verme olasılığı yüksek) kanserlerin yakalanma oranı yükselir. Ultrasonla görüntülenemeyen, teknik olarak örnek alınması zor bölgelerden biyopsi almaya olanak tanır.

Prostat füzyon biyopsi nasıl yapılır?

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Biyopsi işlemi genellikle bölgesel lokal anesteziyle yapılır. İşlem öncesi enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotik verilir. Füzyon biyopsi yapılacak olan hastalara öncesinde multiparametrik MR yapılır. Füzyon biyopsi ultraonosgrafisi ile prostat bezinin sınırları ve büyüklüğü belirlenir. Multiparametrik MR’da yüksek tümör riski taşıyan alanlar işaretlenir. Bu görüntüler ile TRUS rehberliğinde alınan görüntüler üst üste getirilerek prostatın 3 boyutlu modeli oluşturulur.

Avantajı nelerdir?

Bu yöntem ile kör biyopsiler almak yerine prostat içerisinde MR incelemede şüphelenilen bölgelerden hedefleme yapılarak prostat biyopsisi alınmaktadır. Bu yöntemde hastanın daha önceden alınmış Mp MR görüntüleri, ultrason probunun üzerine yerleştirilen sensörler ile bu sensörlerin hareketini takip eden elektromanyetik aparatı içeren özel bir donanım ve yazılıma sahip ultrasonografi cihazında gerçek zamanlı transrektal ultrasonografi görüntüleri ile eşleştirilerek biyopsi gerçekleştirilmektedir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Böylece Mp MR incelemede şüphelenilen noktalardan gerçek zamanlı USG görüntüleri eşliğinde biyopsiler alınarak biyopsi tekrarının önüne geçilmekte olup klinik olarak önemli prostat kanseri olgularının saptanması mümkün olmaktadır. Ancak bazı olgularda klinik önemli kanserin hedefe yönelik biyopside de atlanabilmesi nedeniyle, hedeften alınan örneklere ilaveten standart biyopsi tekniği de (özellikle daha önce biyopsisi olmayan hastalarda) uygulanmaya devam edilmektedir.