Tiroid kanseri ve biyopsinin önemi

Tiroid kanseri ve biyopsinin önemi

Tiroid kanseri ve biyopsinin önemi

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Rengin Türkgüler, tiroid biyopsinin tiroid kanserinin teşhisindeki ve tedavisindeki önemini anlattı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tiroid ince iğne biyopsisi nedir?

Tiroid biyopsisi guatr hastalarında ince bir iğne aracılığıyla yapılır. Guatr hastalarında bazen bez tamamen büyür, bazen de tiroid bezi içinde nodüller gelişir. Tiroid nodülleri kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Bu nodüllerin çoğu iyi huyludur. Tiroid nodüllerinin iyi ya da kötü huylu olduğu, deneyimli bir radyoloji uzmanı tarafından yapılan ultrasonla genellikle anlaşılır. Bu tür nodüllerde biyopsi gerekmez. Bazen ultrason görünümleri şüpheli olur, kötü huylu tümörü düşündürebilir. Böyle durumlarda kesin tanı, ince iğne aspirasyon biyopsisi ile konulabilir.

Biyopsi ne zaman yapılır?

Tiroid ultrasonu sırasında tespit edilen tiroid bezindeki nodülün görüntüsü tümörü düşündürüyorsa, tiroid bezi etrafındaki lenf nodlarında büyüme ve nodüldeki görüntüye benzer görünüm izleniyorsa, özel bir guatr tipi varsa ve eşlikçi bir nodül izleniyorsa tiroid biyopsisi yapmak gerekir. Birden çok nodül olan hastalarda hangi nodülden biyopsi yapılacağı ultrason ile belirlenir. Biyopsiden önce iyi bir fizik muayene ve diğer tiroid hastalıkları açısından ayrıntılı laboratuvar incelemesi yapılmalıdır.

Tiroid biyopsisi güvenli bir yöntem midir?

Tiroid iğne biyopsisi hemen her zaman dental denilen çok ince iğnelerle yapıldığından son derece güvenli ve basit bir işlemdir. Biyopsi lafı genellikle korkutucudur ancak basit işlemlerdir. Tiroid biyopsisi ise biyopsilerin arasında en kolay ve en az riskli olan biyopsidir.

Tiroid biyopsisi öncesi hazırlık gerekli midir?

Tiroid biyopsisi, çok ince iğnelerle yapıldığı için herhangi bir hazırlığa gerek yoktur. Her an yapılabilir.

İşlem ağrılı mıdır?

Çok ine iğnelerle yapıldığı ve derin dokulara girilmediği için çok ağrılı bir işlem değildir. Yine de işlem öncesi işlem alanına lokal anestezi yapılır.

Nasıl yapılır?

Hastanın tiroid bezi ultrason ile tekrar incelenir. Giriş yeri belirlenir. Boynun altına destek yastığı konulup başın geriye düşmesi sağlanır, böylece biyopsi işleminin daha konforlu olması sağlanır. Bölge steril olarak hazırlandıktan sonra biyopsi yapılacak alan ince bir iğne ile lokal anestezi verilerek uyuşturulur. Sonra daha da ince bir iğne ile aspirasyon yapılır. Böylece nodülden sıvı veya hücre örneği alınır. Bu ağrısız bir işlemdir. Kötü görünümlü nodül birden fazlaysa birden fazla giriş gerekebilir. Her seferinde girim yeri uyuşturulur.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Teşhiste yanılma olabilir mi?

Tiroid nodüllerinden yapılan biyopsi çok ince bir iğne ile aspirasyon şeklinde yapılmaktadır. Güvenlik olarak çok iyidir, neredeyse hiç riski yoktur. Biyopsi yapılan alanda bir de bu alanda uzman bir patoloji uzmanı varsa biyopsi sırasında alınan örnek değerlendirilir, tanımlayıcı hücre saptanmazsa tekrar biyopsi yapılıp işlemin güvenirliliği arttırılabilir.

Komplikasyonları nelerdir?

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Doğru yaklaşım ve iyi bir teknikle genellikle komplikasyon oluşmaz. Ancak nadir de olsa enfeksiyon, kanama, kist oluşumu görülebilir.

Biyopsi sonrası nelere dikkat edilmelidir?

İnce iğne ile yapılan biyopsiler çok güvenli yöntemlerdir. Bundan dolayı biyopsi sonrası herhangi bir kısıtlama yoktur. Hasta hemen kalkabilir, banyo yapabilir, normal yaşantısına dönebilir. Nadir de olsa iğnenin girdiği yerde ağrı olabilir, bu nedenle işlem sonrası hastalar ağrı kesici kullanabilir.