Yavaş yavaş büyüyor yaşam kalitesini düşürüyor

Yavaş yavaş büyüyor yaşam kalitesini düşürüyor

Yavaş yavaş büyüyor yaşam kalitesini düşürüyor

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yaycıoğlu, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen problemlerin arasında geldiğini belirterek, prostat kanseri ve iyi huylu prostat büyümesinin, benzer yaş gruplarında, aynı organdan kaynaklanan çok farklı iki hastalık olduğunu söyledi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yaycıoğlu, “BPH” olarak da adlandırılan iyi huylu prostat büyümesinin erkeklerde ilerleyen yaşla beraber görülmeye başladığını prostatın büyümesinin, mesane çıkışını tıkaması ve idrar akışını yavaşlatması ile seyrettiğini anlatarak, “İyi huylu prostat büyümesi adından da anlaşılacağı gibi bir kanser değildir. Prostat kanseri ve iyi huylu prostat büyümesi, benzer yaş gruplarında, aynı organdan kaynaklanan çok farklı iki hastalıktır” dedi.

Nedeni tam olarak bilinmiyor

İyi huylu prostat büyümesinin kesin sebebinin bilinmemekle beraber ilerleyen yaşla birlikte vücutta oluşan hormon değişikliklerden kaynaklandığının düşünüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Yaycıoğlu, “Bu hastalıkta şikayetlere mesane çıkışında oluşan tıkanık neden olur. Bunlar kısaca; işeme şiddetinin azalması, sık idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma, geceleri sık idrara çıkma şeklinde sıralanabilir. Bazı hastalarda ilerleyen dönemlerde mesanede taş oluşumu, tekrarlayan idrar yolu iltihapları ve böbrek yetmezliği gibi durumlar da gelişebilir. Hastanın idrarını hiç yapamadığı durumda ise bir sonda yardımıyla idrarın boşaltılması gerekebilir” diye konuştu.

Tedavide seçenekler değişiyor

İyi huylu prostat büyümesi için uygulanacak tedavi yöntemine hastanın şikayetleri, fizik muayene ile çeşitli tahlil ve tetiklerin değerlendirmesi sonrasında elde edilen bulgulara göre karar verildiğini kaydeden Prof. Dr. Yaycıoğlu, “Bu yöntemler arasında izlem, hayat tarzı değişiklikleri, ilaç tedavileri ve bunlardan yeterli yanıt alınamayan durumlarda cerrahi tedaviler bulunur” diyerek bu seçenekleri şöyle sıraladı:

İzlem ve hayat tarzı değişiklikleri

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Kimi hastalarda hastalığın oluşturduğu şikayetler kişiyi çok rahatsız etmeyebiliyor. Böyle durumlarda hasta, izlem altına alınarak takip edilir. İzlemde şikayetlerin artması veya klinik değerlendirmede prostat büyümesinin yol açtığı bazı olumsuzlukların saptanması durumunda tedaviye başlanır. Hayat tarzı değişiklikleri ile davranış ve beslenme alışkanlıklarında yapılacak düzenlemelerle yakınmaların azaltılması hedeflenir.

İlaç tedavileri

Bu tedavi yönteminde birkaç farklı grup ilaç kullanılır. İlk grup mesane çıkışında oluşmuş tıkanıklığı azaltan ilaçlardır. Bu ilaçlar kullanıldığı sürece etkilidir ve bırakıldıklarında şikayetler eskiye döner. Diğer bir grup ilaç ise uzun dönem kullanıldığında prostat hacminde kısmi azalmaya yol açan hormon etkili ilaçlardır. Bunlar uzun süre kullanıldıklarında ise prostat hacminde kısmi azalma sağlarlar.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bitkisel tedavi

Bitkisel tedavide kullanılan ajanlar çeşitli bitkilerin çekirdek veya kabuklarından elde edilirler. Daha çok ödemi ve büyümeyi bloke etme özellikleri olduğu düşünülür. En bilinenleri bodur Amerikan palmiyesinin meyvesi ve kabak çekirdeği olup ilaç tedavilerine göre etkisi genellikle düşüktür.

Cerrahi tedavi

Hasta ilaç tedavisinden fayda görmüyorsa, ilaç kullanmak istemiyorsa veya mesane taşı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, idrar yapamama nedeniyle sonda takılması, böbrek yetmezliği gibi durumlar gelişmişse cerrahi tedavi gündeme gelir. Cerrahi tedavi çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Bunların hepsinde amaç büyüyen ve idrarın içinden geçtiği kanalı tıkayan prostat dokusunu ortadan kaldırarak idrarın rahat akmasını sağlamaktır. Uygulanan ameliyat yöntemleri, yapılan işin şekli ve kullanılan enerji çeşidine göre farklı isimler alırlar. Hangi yöntemin hangi hasta için uygun olduğuna, şikayetler, prostat büyümesinin vücutta yol açtığı sorunlar ve büyüyen prostatın ulaştığı hacim gibi özellikler dikkate alınarak karar verilir.