Belçika Hakkında Her Şey; Belçika Bayrağının Anlamı, Belçika Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Belçika Hakkında Her Şey; Belçika Bayrağının Anlamı, Belçika Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Belçika Hakkında Her Şey; Belçika Bayrağının Anlamı, Belçika Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

Gallia Belgica, Romalıların imparatorluklarının kuzey sınırı olan Galya'nın kuzey kesimine verdikleri isimdi. Modern zamanların başlarında isim, alçakta kalan ülkeler için eşanlamlı olarak kullanıldı. 1830 devrimi ve bağımsız bir krallığın kurulmasından sonra Belçika, ülkenin resmi adı oldu. Belçika, kültür ve eğitimin kontrolünden sorumlu üç dil topluluğundan ve ekonomik kalkınma, altyapı ve çevrenin kontrolünden sorumlu üç bölgesinden oluşan federal bir devlettir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Belçika Hakkında Her Şey

 Belçika, kuzey Avrupa ovasının batı ucunda yer almakta olup, 11.780 mil kare (30.510 kilometre kare) bir alanı kaplamaktadır. Komşu ülkeler Fransa, Lüksemburg, Almanya ve Hollanda'dır. İki ana nehir, her ikisi de Fransa'da başlayan ve Hollanda'ya doğru akan Schelde ve Meuse'dir. Arazi giderek güneye doğru yükselir. Flanders (ülkenin kuzey kısmı) Wallonia'dan (güney kısmı) daha az engebelidir. Almanca konuşan nüfus, Almanya ve Lüksemburg sınırlarında yaşıyor.

 Belçika, 2000 yılında şehirlerde yaşayan 10 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 97'si ile dünyanın en kentleşmiş ve yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir. Başkent Brüksel yaklaşık 1 milyon nüfusa sahiptir ve ikinci şehir olan Antwerp, yarım milyon nüfusa sahiptir. Ülkenin orta ve kuzey kesimleri yoğun bir orta ve küçük şehir ağıyla kaplıdır ve insanlar bir şehirde yaşayıp başka bir şehirde çalışabilirler. Nüfusun yaklaşık yüzde 55'i Flanders'ta, yüzde 35'i Valonya'da ve yüzde 10'u Brüksel'de yaşıyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Yüzde 5 ila 6'sı yoksulluk sınırına yakın yaşayan nispeten eşit bir servet dağılımı vardır. Nüfusun çoğunluğu orta sınıftır. Büyük çoğunluğu eğitim ve profesyonel yaşam için eşit fırsatlara sahiptir. Çok kapsayıcı bir sosyal güvenlik sistemi mevcuttur.

 Ana diller Hollandaca ve Fransızca'dır. Aynı zamanda ortak resmi dillerdir. Almanca da üçüncü ulusal dil olarak kabul edilse de ulusal yönetimde çok sık kullanılmamaktadır. Fransızca, Fransız kökenli feodal beyler, özellikle de Brüksel'i ana ikamet yeri olarak seçen Burgonya dükleri tarafından siyasi seçkinlerin dili olarak tanıtıldı. On sekizinci yüzyılda, Fransızca burjuvazi tarafından geniş çapta benimsendi ve 1830'da resmi dil olarak kabul edildi.

 Siyasi sembolizm bölgeye ve sosyopolitik çevreye göre farklılık gösterir. En güçlü ulusal semboller Monarşi ve milli futbol takımıdır. Milli marş Brabançonne okullarda öğretilmiyor ve yaygın olarak bilinmiyor. 1830 devrimi sırasında yazılan orijinal şarkı, Hollanda kralının "keyfi" gücüne karşı isyanı yüceltiyordu. Daha sonra, krala ve yasaya itaati özgürlükle aynı temele yerleştiren daha hafif bir versiyonla değiştirildi. Flaman siyasi kültüründe semboller, ülkenin diğer bölgelerine veya bir bütün olarak ulusa göre daha çok sayıda ve daha güçlüdür.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Belçika dünyanın elmas başkenti olarak kabul edilir. Elmas endüstrisinin yıllık cirosu 1996'da yaklaşık 23 milyar dolar (ABD) idi ve Belçika ekonomisine yaklaşık 3 milyar dolar (ABD) katkıda bulundu. Belçika aynı zamanda kireçtaşı, dolomit, mezgit, sodyum sülfat, silis kumu ve mermer gibi birçok endüstriyel mineralin önemli bir üreticisidir.

 Belçika Bayrağının Anlamı

 Belçika bayrağı siyah, sarı ve kırmızı olmak üzere üç dikey çizgiden oluşmaktadır. Siyah Flamber şehrinin siyah aslanını, sarı Bhavna şehrinin sarı aslanını ve kırmızı ise Lüksemburg şehrinin kırmızı aslanını temsil etmektedir.

 Belçika’nın Başkenti

 Belçika'nın başkenti Brüksel'dir.

 Belçika’nın Para Birimi

 Belçika'nın para biri Euro'dur.

 Belçika İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı

 Türkiye Belçika'dan bir saat ileridedir. Türkiye'de saat 09:30 ise Belçika'da 08:30 demektir.