hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Suriye Hakkında Her Şey; Suriye Bayrağının Anlamı, Suriye Başkenti Neresidir? Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir?

  Suriye Hakkında Her Şey; Suriye Bayrağının Anlamı, Suriye Başkenti Neresidir Saat Farkı Ne Kadar, Para Birimi Nedir
  expand

  Suriye, bölgeye Yunanlılar ve Romalılar tarafından verilen isimdir. Araplar geleneksel olarak Suriye'yi "kuzey bölgesi", "kuzey", "Suriye" veya "Şam" olarak tercüme edilen Şam olarak adlandırdılar.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Bu isim hala Ürdün, Suriye, Lübnan, İsrail ve Batı Şeria'nın tamamına atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. Ayrıca Arap birliğinin sembolü haline gelmiştir.

  Suriye Hakkında Her Şey

  Suriye kuzeyde Türkiye, doğuda Irak, güneyde İsrail ve Ürdün, batıda Lübnan ve Akdeniz ile sınır komşusudur. Bölgede 71.000 mil kare (183.900 kilometre kare). Arazinin üçte biri ekilebilir, üçte biri otlaktır. Arazi çoğunlukla çöldür ve mersin, şimşir ve yabani zeytin gibi kuraklığa dayanıklı bitkilere ev sahipliği yapar.

  Nüfusun çoğu, ülkenin Akdeniz'e yakın batı bölgesinde yoğunlaşmıştır. Başkent ve en büyük şehir olan Şam, küçük Barada Nehri boyunca Anti-Lübnan Dağları'nın eteklerinde yer almaktadır. Çöle yakın verimli bir bölgede elverişli bir konuma sahiptir ve tarihsel olarak çölde yolculuk yapan tüccarlar için bir yakıt ikmali durağı ve ticaret merkezi olarak hizmet vermiştir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  2000 yılında nüfus 16.673.282 idi (İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yaşayan 18.150'si Arap ve 17.000'i İsrailli olan 35.150 kişi hariç). Ülkenin yüzde 90,3'ü Arap'tır. Kürtlerin nüfusun yüzde 3 ila 9'unu oluşturduğu tahmin ediliyor. Arapça resmi dildir ve nüfusun yüzde 90'ı bu dili konuşur. Suriye lehçesi Ürdün ve Mısır lehçesine çok benzer ve Arap dünyasında iletişimde kullanılan standartlaştırılmış biçim olan Modern Standart Arapçadan çok az farklıdır. Kürtçe, Ermenice ve Çerkezce de konuşulmaktadır. Kürtçe çoğunlukla kuzeydoğuda konuşulur, ancak orada bile nadiren duyulur.

  Suriyeliler öncelikle dini grup veya mezhepleriyle özdeşleşme eğilimindedirler; ancak, ülkenin çoğunluğu Sünni Müslüman olduğu için bu, güçlü bir kültürel birlik duygusu yaratır. Günümüz Suriye'si, kısmen 1920'de Fransızlar tarafından çizilen coğrafi sınırların bir sonucudur ve ulusal kimliği mevcut sınırların ötesinde tanımlayan güçlü bir pan-Arap sempatisi hâlâ mevcuttur.

  Geleneksel olarak, bir şehrin yerleşim bölgeleri etnik ve dini hatlara göre bölünmüştür. Bugün, bu sistemin yerini büyük ölçüde, bazı zengin mahalleler ve bazı daha fakir mahalleler olmak üzere sınıf çizgisindeki bölünmeler aldı. Şam antik bir şehirdir ve Halep ile birlikte dünyanın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biridir. İslam'ın ilk günlerine kadar uzanan Büyük Emevi Camii, en eski ve en ünlü yapılarından biridir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Suriye'nin başlıca ticaret ortakları Almanya, İtalya ve Fransa'dır. Suriye, diğer Orta Doğu ülkeleri kadar petrol açısından zengin olmasa da, petrol ana ihracattır ve yatak aramaları devam etmektedir. Diğer ihracat ürünleri ise pamuk, meyve ve sebze ve tekstildir. İthalat ürünleri arasında endüstriyel ve tarım makineleri, araçlar ve otomotiv aksesuarları, ilaçlar, gıda maddeleri ve kumaş yer almaktadır.

  Suriye toplumu geleneksel olarak aşırı derecede sınıfsaldır. Farklı sınıflardan insanlar genellikle birbirleriyle sosyalleşmezler ve alt sınıflardaki insanlar genellikle alçakgönüllü bir tutum ve konumlarını kabul eder. Açık tenli insanlar daha yüksek ekonomik ve politik pozisyonlara sahip olduklarından ve daha düşük rütbeli mesleklerdeki insanların çoğu daha koyu tenli olduğundan, sınıf çizgileri ırk farklılıklarıyla örtüşme eğilimindedir.

  Suriye Bayrağının Anlamı

  Suriye bayrağı üç yatay çizgiden oluşur: üstte kırmızı, ortada beyaz ve altta siyah şeklindedir. Ayrıca beyaz bölümde ise İslam'ı simgeleyen iki yeşil yıldız vardır.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Suriye’nin Başkenti

  Suriye'nin başkenti Şam'dır. Ancak hala pek çok Suriye vatandaşı ülkenin adına Suriye demek yerine "Şam" demektedir.

  Suriye’nin Para Birimi

  Suriye'nin para birimi Suriye Lirasıdır. Uluslararası kısaltması SYP'dir.

  Suriye İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı

  Türkiye ve Suriye arasında saat farkı yoktur.

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow