Pandemiyle birlikte çocukların dijital dünyası nasıl değişti?

Pandemiyle birlikte çocukların dijital dünyası nasıl değişti?

Pandemiyle birlikte çocukların dijital dünyası nasıl değişti?

Her 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, çocukların önemli bir güncel ihtiyacına ya da problemine dikkat çekmeyi amaçlayan Çocuk İçin İçerik Derneği, bu yıl uzmanlarla ‘Çocuklarımızın Dijital Dünyası’nı irdeleyerek pandemiyle birlikte bu alanda meydana gelen değişikliklere dikkat çekmeyi hedefliyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

15-16 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek “Çocukların Dijital Dünyası” konulu çalıştay kapsamında, dört farklı oturumda uzmanlarla birlikte önemli konular masaya yatırılacak. Dijital dünyanın çocuklarımıza etkisini değerlendirmek amacıyla uzmanlarla birlikte şu başlıklara cevap aranacak;

* Çocuklarımız dijital dünyada ne kadar korunuyor?

* Dijital dünyanın sunduğu avantajlar neler?

* Dijital ortamın barındırdığı riskler ve etkileri neler?

* Dijital dünyada çocuklarımıza nasıl rehberlik etmeliyiz?

Online olarak gerçekleştirilecek çalıştayı herkes ücretsiz olarak, Çocuk İçin İçerik Derneği’nin Youtube hesabından takip edebilecek.

Pandemiyle birlikte çocukların dijital dünyası nasıl değişti

ÇOCUK İÇİN İÇERİK DERNEĞİ (ÇİÇEK), UZMANLARLA ÇOCUKLARIN DİJİTAL DÜNYASINDAKİ DEĞİŞİMLERİ İRDELİYOR

Hızla dijital vatandaşlığa doğru gidilen bir dönemde, Eğitim yaşamının da dijital ortama taşınmasıyla, yetişkinlerle birlikte çocukların da yaşamında önemli değişiklikler oldu. Peki çocuklara çok farklı ve renkli bir dünya sunan bu ortam ne kadar güvenli? Daha güvenli hale getirilmesi için neler yapılmalı? Bunun için hangi otoriteler ya da kurumlara görevler düşüyor? Dijital Dünya, gerçekten de ebeveynlerin tedirgin olması gereken bir alan mı? Bu dünyada neler güvenli? Neler risk oluşturuyor? Çocuğun hayatında yer alan yetişkinler ve rol modeller bu dünyada çocuklarına nasıl rehberlik yapmalı?

Haber devam ediyor
Haberin devamı

Pandemiyle birlikte çocukların dijital dünyası nasıl değişti

Ebeveynlerin zihnindeki bu ve benzeri daha pek çok cevap arayan soru, konunun uzmanlarıyla konuşularak, kıymetli önerilerin oluşturulması hedefleniyor. Çalıştayın önerilerden oluşan bu sonuçlarının, 19 Kasım 2021 tarihinde medya ile paylaşılması ve medyanın da desteği ile 20 Kasım 2021 Çocuk Hakları Günü’nde tüm kamuoyuna iletilmesi amaçlanıyor.

Çocuk İçin İçerik Derneği 2017 yılında farklı alanlarda uzman olan akademisyenler, psikologlar, eğitimciler ve iletişimciler tarafından kurulan bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

Pandemiyle birlikte çocukların dijital dünyası nasıl değişti

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Dijitalleşmenin etkisiyle hızlı, sınırsız sayıda ve denetimsizce üretilen içeriklerle bir arada büyüyen çocuklara ve ebeveynlerine rehberlik yapmak amacıyla yola çıktı. “Doğru yaşa, doğru içerik” felsefesiyle her içeriğin sunabileceği kazanımların da risklerin de yaşa göre değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, ailelerin çocuklarının yaşına uygun ve kaliteli içerikleri seçebilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Diğer yandan, içeriklerin çocuklar üzerindeki etkileri hakkında toplumsal farkındalık oluşturarak, çocuklar için faydalı ve kaliteli içeriklerin üretilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber