Birinci derece memur ne demek? 1.derece memurlar kimlerdir? Memurların derece ve kademeleri!

Birinci derece memur ne demek? 1.derece memurlar kimlerdir? Memurların derece ve kademeleri!

Birinci derece memur ne demek? 1.derece memurlar kimlerdir? Memurların derece ve kademeleri!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir" dedi. Bu açıklama sonrasında birinci derece memur ne demek? 1.derece memurlar kimlerdir? sorgulamaları hız kazandı. İşte, memurların derece ve kademeleri hakkında detaylar...

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Memur derece ve kademeleriyle ilgili araştırmalar gündemde yer alıyor. Bakan Bilgin Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulunda yaptığı açıklamada birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanacağını duyurdu. Bu açıklama ardından memur derece ve kademeleriyle ilgili araştırmalar başladı. 

MEMURLARIN DERECE VE KADEMELERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe ve derece adı verilmektedir. Buna göre İki yıllık üniversiteden mezunlar, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlarlar ve en çok 1. dereceye kadar yükselebilirler. Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.

Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Birinci derece memur ne demek 1.derece memurlar kimlerdir Memurların derece ve kademeleriBİRİNCİ DERECE MEMUR NEDİR?

Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu kapsamda sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgili kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.”

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Birinci derece memur ne demek 1.derece memurlar kimlerdir Memurların derece ve kademeleri

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber