Eşine şiddet uygulayan mahkumlara eğitim programı

Eşine şiddet uygulayan mahkumlara eğitim programı

Eşine şiddet uygulayan mahkumlara eğitim programı

Eşine şiddet uyguladığı için hüküm giyen 52 erkek mahkuma 12 hafta boyunca 'Şiddeti Azaltma Psiko-eğitim Programı' (ŞAPP) uygulandı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Akan ile Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Binnaz Kıran’ın yaptığı araştırmanın örneklemi için, şiddet suçu işlemiş ve eş şiddeti uyguladığı belirlenmiş olan Mersin Denetimli Serbestlik Merkezine bağlı 52 hükümlü erkek seçildi. Araştırma kapsamında 2 deney ve 2 kontrol grubu oluşturulurken, deney gruplarındaki erkek mahkumlara 12 hafta boyunca ŞAPP eğitimi verildi. Haftada 1 oturum ve 90-110 dakika süreyle verilen eğitimin içeriği ise 'iletişim', 'dinleme', 'çatışma çözme', 'duygu yönetimi', 'empati', 'düşünce farkındalık eğitimi', 'toplumsal cinsiyet farkındalık eğitimi', 'şiddet bilinçlenme eğitimi', 'öfke yönetimi', 'öz yeterliği geliştirme' ve 'ilişki öz yeterliği geliştirme' başlıklarından oluştu.

'EĞİTİM, ŞİDDET UYGULAYAN ERKEKLER ÜZERİNDE ETKİLİ'

6 ayda bir yayımlanan dergide yer alan araştırmaya sonuçlarına ilişkin makalede ŞAPP eğitiminin şiddet mahkumları üzerinde olumlu etki ettiğinin belirlendiğine dikkat çekilirken, "Araştırmanın sonucunda; Şiddeti Azaltma Psiko-eğitim Programı'nın deney gruplarındaki eşine şiddet uygulayan erkeklerin saldırganlık düzeylerini azalttığı, duyguları yönetme becerilerini geliştirdiği ve ilişki öz yeterlik düzeylerini artırdığı görülmüş ve ŞAPP’ın Türkiye’de şiddet uygulayan erkeklere uygulanabilir geçerli ve güvenilir bir program olduğu sonucuna varılmıştır" denildi.

'ÖNLEYİCİ FAALİYET OLARAK UYGULANMALI'

Programın Türkiye'de şiddet uygulayan erkeklere yönelik hazırlanan ilk program olduğuna işaret edilirken, eğitim programının nerede ve nasıl kullanılacağına ilişkin şu önerilerde bulunuldu: "Eşine şiddet uygulayan erkeklere yönelik hazırlanan bu programın benzer özelliklere sahip diğer erkeklere de Denetimli Serbestlik Merkezlerinde ve cezaevlerinde; suça karışmamış fakat şiddete eğilimi olan erkeklere de önleyici faaliyet olarak Halk Eğitim Merkezlerinde, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Okul Rehberlik Servislerinde ve benzeri kurumlarda okul psikolojik danışmanları ve psikologlar tarafından uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Programın ülkemizde şiddet uygulayan erkeklere yönelik hazırlanan ilk program olması; bu alandaki eksikliğin giderilmesine ve öğrencilerle velilere temel yaşam becerileri kazandırmada önleyici rehberlik olarak psikoloji ve PDR alanlarına katkı sağlayacağı, ayrıca bu alanlarda yeni yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir."

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı