Hadi İpucu 14 Ocak 2019: Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir?

Hadi İpucu 14 Ocak 2019: Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir?

Hadi İpucu 14 Ocak 2019: Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir?

Hadi'nin 14 Ocak 2019 ipucu sorusu belli olurken, bu akşam sorulacak soru hisse senetleri üzerine. Hadi yarışmasında 20:30'da sorulacak soru: Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir?

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Hadi yarışması, 14 Ocak 2019'da saat 20:30'da başlıyor. Yarışma, sponsorlu olduğundan ötürü, ödül yarışma öncesi açıklandı. 14 Ocak akşam oynanacak yarışmanın ödülü 20 bin Türk Lirası. 12 soruya doğru cevap veren kişiler, 20 bin Türk Lirasını kendi aralarında paylaşacak.

Hadi ipucu 14 Ocak 2019

Türkiye’de hisse senedi işlemlerinin yapıldığı organize piyasanın ismi nedir? Hadi ipucu cevabı: Borsa İstanbul. Borsa İstanbul şıkkı doğru şık olarak görülecektir.

Borsa İstanbul hakkında bilgi

30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 138. maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş., borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuştur.

Sermaye piyasamızda borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca hazırlanıp ilgili Bakanın onayı sonrasında 3 Nisan 2013 tarihinde doğrudan tescil ve ilan edilmesiyle faaliyet izni almıştır.

Borsa İstanbul’un başlıca amacı ve faaliyet konusu; "Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde,sermaye piyasası araçlarının,kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak,bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerdir."

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bu bağlamda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak kurulan Borsa İstanbul özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir. Borsa İstanbul yetkili olduğu konu ve alanlarda kendi iç düzenlemelerini yapabilmektedir

 

 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber