İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 branş dağımı ve kontenjanları! İçişleri Bakanlığı personel başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 branş dağımı ve kontenjanları! İçişleri Bakanlığı personel başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 branş dağımı ve kontenjanları! İçişleri Bakanlığı personel başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 bin 546 personel alımı yapılacak. Çeşitli görevler için yapılacak alımlarda detaylar belli oldu. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları ne zaman, şartları neler, branş dağılımı belli oldu mu? İşte İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 personel alımı süreç bilgileri.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

İçişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına pek çok branştan personel alımı yapılacak. Bakanlığın “duyurular” bölümünde yayımlanacak olan link aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak olan personel alımı kadro dağılımı da belli oldu. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır. Ayrıca personel alımı yapılacak olan illere ait maaş bilgileri de paylaşıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

İçişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli alınacak. Toplamda 3 bin 546 personel bakanlık bünyesinde istihdam sağlayacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 17-21 Haziran tarihleri arasında "www.icisleri.gov.tr" internet adresinin "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

PERSONEL ALIMI DUYURUSU VE TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GENEL ŞARTLAR

1-4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber