İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları ne zaman, şartları neler?

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları ne zaman, şartları neler?

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başvuruları ne zaman, şartları neler?

İçişleri Bakanlığı personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından alım yapılacak olan meslek grupları ve adaylarda aranan şartlar araştırma konusu olmaya başladı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte detaylar.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

İçişleri Bakanlığı 3.546 personel alımı yapılacağı duyurulmasının ardından başvuruyla ilgili pek çok detay araştırma konusu oldu. Merkez ve Taşra teşkilatına yapılacak olan alımlar kapsamında aranan şartlar ve detaylar şu şekilde;

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN ARANAN MESLEK GRUPLARI

Kağıt Restoratörü, Arşiv Uzmanı, Avukat, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Programcı, Harita teknikeri, Grafiker

Bilgisayar, Makine, Elektrik-Elektronik, Yazılım, Endüstri İnşaat, Harita mühendisliği

Şehir Plancısı, Mütercim Tercüman, Büro Personeli, Destek Personeli

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

1- Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

2- Başvurular; 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

Ancak kolaylık sağlamak amacıyla 14-16 Haziran 2022 tarihleri arasında “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine adaylar erişim sağlayarak profil bilgilerinin güncel/son halini düzenleyebilecekler ve bu bilgilerini sınav başvuru esnasında kullanabileceklerdir. Sınav başvurusunu tamamlamak için öncelikle profil bilgilerini düzenlemek ve 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında da başvuru yaparak modüle kaydetmek şarttır. Sadece profil bilgilerini düzenlemek sınav başvurusu için hak teşkil etmez.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

3- Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul edilmeyecektir.

4- e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar. Kolaylık olması açısından aday profil bilgileri düzenleme işlemi 14-16 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılabileceği gibi 17-21 Haziran 2022 başvuru tarihleri arasında, başvuru esnasında da yapılabilecektir

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1-4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

(c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı il görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(2) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),

(3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

(4) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.

TSK tayinleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler TSK uzman çavuş, subay, astsubay tayin sonuçlarında!

TSK tayinleri 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler TSK uzman çavuş, subay, astsubay tayin sonuçlarında!