Son Dakika

Kıyamet alametleri nelerdir? Corona virüsü salgını kıyamet alameti mi?

A A

18.03.2020 - 13:28

Kıyamet alametleri nelerdir? Corona virüsü salgının yayılması, süreç içerisinde çekirge istilasının Ortadoğu’ya gelmesi, Umman’da karıncaların yeryüzünü sarması gibi yaşanan ve tüm dünyayı sarsan gelişmeler sonrası kıyamet alametleri son günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Peki, kıyamet alametleri nelerdir? İşte, kıyamet alametleri…

Kıyamet alametleri nelerdir? Corona virüsü salgını kıyamet alameti mi?

Kıyamet alametleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kıyamete uzak, orta ve yakın alametler olarak sıralanmış durumda… İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı madde madde kıyamet alametleri…

UZAK ALAMETLER:

Resûl-i Ekrem’in vefatı, Kudüs’ün fethi, Hz. Ömer ve Osman’ın öldürülmesi, Cemel Vak‘ası, Sıffîn Savaşı, Hz. Hüseyin’in öldürülmesi, Fâtımî ve Karâmita fitneleri, ayrıca belli yerlerde vuku bulmuş bazı depremler zikredilir. Bunların sonuncusu dışında hiçbiri hadislerde kıyamet alâmeti olarak yer almamıştır.

ORTA ALAMETLER:

Ahmak ve alçakların dünyanın en mutlu insanları olması, kötülük ve fuhşun yayılması, çocuğun ebeveynine isyan etmesi, oyun ve çalgı aletlerinin ortaya çıkması, fâsıkların toplumun efendisi haline gelmesi, gasp olaylarının çoğalması, sıla-i rahimin kesilmesi gibi ferdî ve içtimaî alanda bozuluşun vuku bulacağına ilişkin olaylar yer alır

YAKIN ALAMETLER:

Mehdînin gelişi, deccâlin çıkışı, Hz. Îsâ’nın gökten inişi, Ye’cûc ve Me’cûc’ün, dâbbetü’l-arzın ortaya çıkması, güneşin batıdan doğması ve insanları toplanma yerine sevkeden bir ateşin yerden çıkışı gibi hârikulâde olaylar zikredilir. Bunlar da genellikle Resûl-i Ekrem’e atfedilen hadislere dayandırılır. Bu gruplandırma Berzencî tarafından yapılmış ve sonraki bazı müelliflerce de benimsenmiştir.