Orman Kanunu'nda değişiklik yapılması, TBMM'de kabul edildi

Orman Kanunu'nda değişiklik yapılması, TBMM'de kabul edildi

Orman Kanunu'nda değişiklik yapılması, TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifi' görüşülerek kabul edildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağına yönelik açıklamalarını hatırlatarak, "AK Parti Grubu olarak, Cumhur İttifakı olarak bu konuyla ilgili kanuni düzenlemenin ön çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta bunun yasalaştırılmasını ümit ediyoruz, bunu planlıyoruz. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Bununla beraber, daha önce nasıl EYT'yi çözdüysek, 3600 ek göstergeyi yasalaştırdıysak, 500 bine yakın personeli kadroya geçirdiysek bir başlıkta geçici işçilerle ilgili ifadelerimiz söz konusuydu. Bununla ilgili de on binlerce çalışanımızı ilgilendiren 6 ay ile 10 ay arasında değişkenlik arz eden sürelerle çalışan geçici işçilerin artık kalıcı işçi olarak, bütün mevsim boyunca, 12 ay boyunca çalışabilir hale gelebileceği bir düzenlemeyi de inşallah önümüzdeki hafta Meclis'te görüşmeyi planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Daha önce zikrettiğimiz dosya başlıkları çerçevesinde, bu dosyaları hallettikten sonra inşallah taşeron kardeşlerimizle ilgili de çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız şu anda yürütüyor. Dolayısıyla bugüne kadar ne söz verdiysek onları gerçekleştirdik ve bütün bu gerçekleştirdiklerimizi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETİN GRUP ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ

Akbaşoğlu'nun konuşmasının ardından grup önerilerine geçildi. İYİ Parti'nin, banka borçları nedeniyle icralık duruma düşen vatandaşların sorunları, HDP'nin yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisi ve CHP'nin kuraklık konularında araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerileri reddedildi. Genel Kurul'da, AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alınarak kabul edildi.

Kabul edilen öneriye göre, yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sıralarına alındı. Söz konusu yasa teklifinin görüşmelerine önümüzdeki hafta başlanacak. Ardından, Genel Kurul'da, 'Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

DEPREM DÜZENLEMESİ

Kanun teklifiyle; depremden etkilenen illerde tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatif ve üretici birliklerine yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatif ve bağlı üretici birlikleri genel kurul toplantılarını 31 Ekim 2023 tarihine kadar erteleyebilecek. Bu birlik ve kooperatiflerin üst örgütlenmesi olan merkez birlikleri ise genel kurul toplantılarını 31 Aralık 2023 tarihinden önce yapamayacak. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları yapılacak olan genel kurul toplantısına kadar devam edecek.

Kabul edilen kanunla; tarım alanında arz ve talep durumuna göre üretim gerçekleştirilerek, kaynakların sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde verimli kullanılması hedefleniyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği amacıyla; üreticinin, üretim sürecinin başından sonuna daha etkin desteklenmesi ve üretim süreci sonunda pazar sorunu yaşamadan emeğinin karşılığını alabilmesi için sözleşmeli üretim modelinin üretici lehine avantajlarla takviye edilerek yaygınlaştırılması öngörülüyor. Ayrıca, üretim imkanlarının artırılması maksadıyla, atıl kalmış tarım arazilerinden faydalanılması kanunla düzenlendi. Kanunla; lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç etken maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine tabi olacak. İlaç etken maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği veya işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce yapılacak ya da yaptırılacak. Gerektiğinde ülke arz ve talep durumuna göre cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda TMO kontrolünde gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabilecek. İlaç etken maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü tedbirin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı veya satışına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce bakanlıktan izin alınacak. Bakanlık, arz ve talep miktarı ile yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek. Bu kapsamda ilk kez aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilenler, hükümlere uygun şekilde faaliyet göstermeleri için yazılı uyarılacak. Yazılı uyarılan ancak uyarı tarihinden itibaren 12 ay içinde uygun faaliyette bulunmayanlar, uyarı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak. Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Sözleşmeli üretimi özendirmek için üreticilere, desteklerin verilmesinde öncelik tanınacak. Sözleşmeli üretimde irade serbestisi esas olacak ancak salgın hastalıklar, tarım ürünleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, tarımsal üretimin iç veya dış talebe uygun ayarlanması veya bitki ve hayvan sağlığının korunması amacıyla ihtiyaç halinde bakanlıkça belirlenen ürün, ürün grupları, sözleşmeli olarak üretilecek.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

SİGORTA YAPTIRILMASI ZORUNLU OLACAK

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zorunlu olacak. Tarımsal üretim sözleşmelerinde belirtilen mücbir sebepler haricinde sözleşme kapsamında üretilen ürünün alımından veya satımından vazgeçen üretici ya da alıcılar için ceza koşulu belirlenecek. Ceza koşulu, alımından ya da satımından kaçınılan ürün miktarının sözleşmedeki bedelinin yüzde 20'sinden az ve yüzde 50'sinden fazla olamayacak. Et ve Süt Kurumu'nun taraf olduğu sözleşmelerde üretici için ceza koşulu alt sınırdan daha az belirlenebilecek veya ceza koşuluna yer verilmeyebilecek.

Yarış atlarına, doping kapsamında yasaklı maddeler listesinde yer alan ve performans artırmak amacı ile kullanılan maddelerin uygulanması durumunda verilecek cezalar artırılarak fiilin niteliğine göre ağırlık derecesi ağırlaştırılacak.

ORMANLARA HAFRİYAT VE ÇÖP DÖKMEK 'ORMAN SUÇU' SAYILACAK

Devlet ormanlarına nakil vasıtaları ile yıkıntı veya inşaat atığı atmak ya da hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayata ve çevreye verilen zarar 'orman suçu' sayılacak. Madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ile tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilecek. Bu takdirde kullanım bedeli, kullanım süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi konular genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilecek. Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir nedenle devrilen ya da kesilen ağaçlardan hangilerinin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tarafından damgalanacağı veya işaretleneceği, Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

VERİLECEK CEZALAR ARTIRILIYOR

Devlet ormanlarında orman idaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde geceleyenlere verilen ceza 50 liradan 1500 liraya çıkarılıyor. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebep olanlara verilen 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çıkarılıyor. Terör amaçlı yangın çıkartanlara verilen adli para cezası 20 bin günden 25 bin güne kadar olabilecek. Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

DOKUNULMAZLIK DOSYALARI ERTELENDİ

Öte yandan; bugün görüşülmesi planlanan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'nu raporunun görüşmeleri, 'Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin gecikmesi ve ramazanın ilk günü nedeniyle ertelendi.

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber