Sağlık Bakanlığı personel atamaları için kura çekimi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel atamaları için kura çekimi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel atamaları için kura çekimi ne zaman yapılacak
expand

Sağlık Bakanlığı başvuruları sonrasında gerçekleşecek olan atama kurası takviminin nasıl ilerleyeceği belli oldu. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda Sağlık Bakanlığı personel alımı için adaylardan istenen şartlar açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da atamaların gerçekleştirileceği ilk kura çekiminin ne zaman yapılacağını duyurdu. İşte süreçle ilgili detaylar...

Haberin Devamıadv-arrow
Haberin Devamıadv-arrow

Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci ile ilgili detaylar şekillendi. Önümüzdeki günlerde bakanlıkta görev alacak personelin temini için adaylardan istenen başvuru şartları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar ise şöyle; 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam bin 480 kişinin ataması yapılacak.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

Haberin Devamıadv-arrow
Haberin Devamıadv-arrow

1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır.

2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı’ yapılacaktır.

İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 25 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

Haberin Devamıadv-arrow
Haberin Devamıadv-arrow

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; tercih formu ile birlikte mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın fotokopisini göndermeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini göndermeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

Haberin Devamıadv-arrow
Haberin Devamıadv-arrow

8)Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, başvuru formu imzasız olan, evrakları belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanlar, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

C- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerlere başvuruda bulunacak adayların yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Bu adayların ayrıca;

1) Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisini,

2) Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilensınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi diğer belgelere ek olarak göndermeleri gerekmektedir.

3) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.

2019 YILI ATAMA KURASI TAKVİMİ

Haberin Devamıadv-arrow
Haberin Devamıadv-arrow

PBS üzerinden başvuruların yapılması

18 Şubat 2019 Pazartesi (Başvuru başlangıç tarihi)

25 Şubat 2019 Pazartesi (Son başvuru tarihi saat 18:00’e kadar )

28 Şubat (Personel atamaları kura çekilişi)

15 Nisan 2019 Pazartesi saat 18:00  (Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati)

 

 

 

Sıradaki Haberadv-arrow
Sıradaki Haberadv-arrow