Son dakika... Bakan Gül duyurdu! İşte hakim ve savcı alımı detayları

Son dakika... Bakan Gül duyurdu! İşte hakim ve savcı alımı detayları

Son dakika... Bakan Gül duyurdu! İşte hakim ve savcı alımı detayları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek.

Adalet Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yayınlanan ilanda sınav merkezleri ve alım yapılacak olan bölümler paylaşıldı. Buna göre 1000 adli yargı ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alımı yapılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 1-8 Ekim 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden)
gerçekleştirilecek.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı bulunan adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS'ten, mobil uygulamadan veya başvuru merkezlerinden yapabilecekler.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti 1 sınava katılan adaylar için 225,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 337,50 TL, 3
sınava katılan adaylar için 450,00 TL olacak.

İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 • a) Türk vatandaşı olmak,
 • b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın
  Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak, Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,
 • c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir
  hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 • d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut
  ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 • e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek
  vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve
  organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
 • f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin
  şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
 • g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak