Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı bin 800 personel alımı başvuruları 9 Haziran'da sona erdi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı Başvuru şartları KPSS 2022/8 tercih kılavuzu ile netlik kazanmıştı. Alım yapılacak kadrolar arasında 523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi de bulunuyor. 2 Haziran'da başlayan işlemler için bugün son gün. Adaylar tercihlerini 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 9 Haziran 2022 tarihinde, saat 23.59’da sona erdi. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların açıklanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (http://www.tarimorman.gov.tr) sitesinden inceleyebilirler.

Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber