Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Diyanet teşrik tekbiri nasıl yapılır?

Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Diyanet teşrik tekbiri nasıl yapılır?

Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Diyanet teşrik tekbiri nasıl yapılır?

Kurban Bayramı’nda ibadet görevini yerine getiren kişiler teşrik tekbirleri ile ibadetlerini sürdürecekler. Peki, Diyanet verilerine göre teşrik tekbiri ne zaman getirilir ve nasıl yapılır? İşte teşrik tekbirleri zamanı ve Diyanet’in açıklamasında yer alan detaylar…

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Arife gününün idrak edilmeye başlamasının ardından İslam aleminde Kurban Bayramı heyecanı başlayacak. Kurban ibadetinin gerçekleştirileceği günlerde vakit namazlarında tekbir getirecek olan kişiler bu tekbirlerin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini araştırmayı sürdürüyor. İşte tekbirin hükmü ve yapılacağı günler…

DİYANET TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL YAPILIR?

Diyanet’in tekbir ile ilgili paylaşımı şu  şekilde:

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber