Türban düzenlemesine iptal başvurusu

Türban düzenlemesine iptal başvurusu

Türban düzenlemesine iptal başvurusu

CHP ve DSP, üniversitelerde başörtüsüne serbestlik getiren Anayasa değişikliğinin iptali veya yok hükmünde olduğuna karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Başvuru dilekçesinde 98'i CHP, 13'ü DSP ve Tunceli bağımsız milletvekili Kamer Genç'le birlikte 112 milletvekilinin imzası yer alıyor.
 
Dava dilekçesi, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne verildi.
 
58 sayfalık dilekçede, değişikliğin iptali veya yok hükmünde sayılması ve dava sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması istendi.
 
Dava dilekçesinde, "Bu düzenleme ile Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verdiği bir kıyafet serbestisinin Anayasa'ya uygun hale getirilmesine çalışılmaktadır" denildi.
 
Dilekçede, "Anayasa'nın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilkelerini değiştirmeyi öngören veya bu ilkeleri Anayasa'nın diğer maddelerinde yapılan değişikliklerle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak değiştirme amacı güden herhangi bir kanunun teklif ve kabul olunamayacağı" ifade edildi.
 
Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı kanun çıkarılamayacağına da dikkat çekilen dilekçede, yüksek mahkeme kararlarının etkisizleştirilemeyeceği ve kanunla değiştirilemeyeceği vurgulandı.
 
Söz konusu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nin "dini amaçlı örtünme" ile Anayasa'daki "laiklik" ilkesi arasında kurmuş olduğu ilintiyi temelsiz bırakmaya, bu ilintinin ifade edildiği daha önceki Anayasa Mahkemesi kararlarını etkisizleştirmeye yöneldiği belirtildi.
 
Düzenlemenin ayrıca, başta laiklik olmak üzere Cumhuriyet'in tüm niteliklerini başkalaştırmak ve dolaylı biçimde değiştirmek anlamını taşıdığı kaydedildi.
 
"Hen türlü dini simge ve üniformayı kapsar"
 
Dilekçede, bu düzenlemeyle yönelinen temel hedefin, kamu hizmetlerinden yararlanan veya yükseköğrenim hakkını kullananlar için dini amaçlı örtünme serbestisi tanınması olduğu vurgulandı.
 
Dilekçede, "Hedefe ulaşmakiçin adı konulmadan ve dolaylı bir biçimde dini amaçlı örtünme, dini kıyafet dahil her türlü dini simge ve üniformayı da içerecek, kapsamlı bir kıyafet serbestisi tanınmıştır" denildi.
 
Anayasa değişikliğindeki "kamu hizmetinden yararlanılmasında" ölçütünün, hem hizmet alan hem de hizmet veren konumundaki kişiler için belirsizlik yaratacağı savunuldu ve yüksek lisans bağlamında öğrenim gören öğretim görevlilerinin düzenlemeden yararlanabileceklerine dikkat çekildi.
 
Dilekçede, eğitim fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin, ilköğretim okullarında "stajyer öğretmen" statüsünde derslere türbanlı girmelerinin önünün açılacağı da öne sürüldü.
 
Kamu hizmeti alanla verenin ayrımı
 
Dilekçede, "Bu durumda,kamu hizmeti alanla verenin ayrımını kim yapacaktır? Yine benzer bir durumun tıp fakültelerinde yaşanması da kaçınılmaz olacaktır" görüşüne yer verildi.
 
Yürürlüğü durdurma istemi
 
Anayasa Mahkemesi'nin kararı yürürlüğe girinceye kadar geçecek süre içinde bu Anayasa değişikliklerinin yürürlükte kalmasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini yitirmesine, başkalaşmasına yol açacağı, bu değişikliklere dayalı olarak bir takım kanunların yapılmasına imkan tanıyacağı ifade edildi ve dilekçede yasanın yürürlüğünün durdurulması talep edildi.
 
Yürürlüğü durdurma isteminin gerekçeleri arasında, toplumdaki ayrışmalar ve üniversitelerde düzenlemelerin nasıl uygulanacağı konusunda yaşanan karmaşa da gösterildi.


cnnturk.com

Sav: "Tarihi bir görev için buradayız"
 
Dava dilekçesini Anayasa Mahkemesi'ne sunulmasının ardından, basın açıklaması yapan CHP Genel Sekreteri Önder Sav, "Tarihi bir görevi yerine getirmek için burdayız" dedi.
 
Sav, "Değişikliğin, Anayasa'nın değiştirilemez ve değişiklik dahi teklif edilemeyen 4'üncü maddesine yönelik olduğunun dikkatini çekmiştik. Ancak 1984'ten bu yana Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının ışığında bir uygulama bütünlüğüne gelmiş türban konusu, maalesef Başbakan'ın "Velev ki türban siyasi simge olsun ne fark eder?" sözleriyle ilginç bir aşamaya gelmiştir. Bu açıklama kimi siyasi partileri de bağlar hale gelmiştir" dedi.
 
Önder Sav, "Bu zamana kadar biz uyarılarımızı yaptık. Şu anda yüksek mahkemenin kararları kesin ve bağlayıcıdır. CHP olarak düzenlemenin yok hükmünde sayılmasını istedik. Anayasa'ya aykırı olan bir düzenleme zaten yok hükmündedir" diye konuştu.
 
"Başvurumuz öncelikli olmalı"
 
"Türban konusunda 1984'ten bu yana çelişki yoktu" diyen Sav, "İptal başvurumuz öncelikli görüşülmeli. Düzenleme Anayasaya karşı hile kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hukuken olanaksız bir değişikliktir, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Yasama organı yetkisini aşmıştır" dedi.
 
Düzenlemeyle 1982 Anayasa Mahkemesi kararının etkisiz kılınmak istendiğinin altını çizen Sav, "Düzenleme laiklik ilkesine karşıdır. Türban takmayanlar üzerinde baskı artırıcıdır. Üniversitelerde bir kaos ortamı yaratır. Üniversitelerde bilimsel özgürlüğün yerine inanç tartışmaları yaşanacak. Bu örnek teşkil edecek. Diğer düzenlemeler yapılmaya çalışılacak" dedi.
 
"Toplumda yaşanan tartışmayı görerek başvuruyu erken yaptık" diyen Önder Sav, "Kararı bekleyeceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne akıl vermek haddimiz değil"
 
Sav, "YÖK Başkanı yasağı uygulayan rektörlere talimatlar yağdırıyor. Bu talimatlar da yok hükmündedir" dedi.
 
CHP ne istiyor?
 
CHP, yüksek mahkemenin Anayasa değişikliğini hem şekil hem de esas bakımından inceleyebileceğini savunuyor. 

112 imzalı dilekçede, Anayasa değişikliğinin, Anayasa'nın 2'nci maddesinde belirtilen laiklik ilkesine aykırı olduğu, içini boşalttığı ve işlevsiz hale getirdiği savunularak, Anayasa'nın ruhuna aykırı düzenleme yapıldığı ileri sürüldü.
 
Dilekçede, değişikliğin, özgürlük değil, dini simge kabul edilen türbanın, üniversitelerde serbest bırakılmasını amaçladığı savunuldu.
 
Türbanla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararların yer aldığı dilekçede, değişikliğinin, Anayasa'nın başlangıç, ilk 10 maddesi, 24, 42, 90, 138, 148, 153, 174 ve 175'inci maddeleriyle irtibatlandırılarak, Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi.
 
Anayasa'nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez nitelikteki maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla, değişikliğin yok hükmünde sayılması veya iptaline karar verilmesi istendi. 
 
Köşk'ten türbana onay
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yükseköğretimde başörtülü eğitime serbestlik sağlayan Anayasa değişikliğini 22 Şubat'ta onayladı.
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber