"Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Akkuyu raporu gizlendi" iddiası

"Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Akkuyu raporu gizlendi" iddiası

"Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Akkuyu raporu gizlendi" iddiası

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kendilerine gönderdiği Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin "Entegre Nükleer Altyapı Gözden Geçirme" raporunu gizlediğini iddia etti.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Milletvekili Aytuğ Atıcı, TBMM'ne "Entegre Nükleer Altyapı Gözden Geçirme" raporuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın cevaplaması için soru önergesi verdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren ve nükleer enerjide denetim yetkisine sahip bir organizasyon olduğunu belirten Atıcı, "Yetkili bir organizasyonun ülkemizde yapılacak nükleer santral konusunda rapor hazırlaması, dünyadaki nükleer kötü geçmiş hesaba katıldığında halkımız ve bölgemiz için hayati değerde önemlidir. Nükleer raporun halktan gizlenmesi ise yasal, ahlaki ve kutsal tüm değerlere aykırıdır. Yöneticiler işlerini yaparken halka karşı şeffaf olmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülükler anayasamız, yasalar ve imzaladığımız uluslararası anlaşmalarla sağlanmıştır. Yönetimler ve ideolojiler günün koşullarına göre gidici, ancak, halkı oluşturan bireyler ve yaşadığı çevre kalıcıdır. Bu gerçekler ışığında Enerji ve Tabii Bakanlığı'nın halkımızı ve yaşadığı çevreyi, doğayı, yakıp yıkma, yok etme ihtimali olan bir enerji yatırımının değerlendirildiği bir raporu halktan gizlendiği iddiası vahimdir ve bu gizlilik, temel insan haklarına ve tüm değerlere aykırıdır" diye konuştu.

"Tahşiyecilerin" lideri Fethullah Gülen'le ayrılıklarını anlattı

Ahmet Şık: Dumanlı ile görüşmem

Atıcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan cevaplamasını istediği soruları ise şöyle sıraladı:

"Entegre Nükleer Altyapı Gözden Geçirme raporu, kamuoyundan gizlenerek, neden açıklanmamıştır? Bundan sonra açıklayacak mısınız? Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Mersin Akkuyu Nükleer Santrali için Ruslara verilen, 'yap-mülk edin-işlet' modelinin sakıncaları konusunda 24 tavsiye 15 öneride bulunduğu doğru mudur? Bu tavsiye ve öneriler nelerdir? 'Yap-mülk edin-işlet' modelinin, nükleer tehlikeler yönünden, Türkiye'nin denetim yetkisinde olmadığı doğru mudur? Anılan raporda bu konuda bir öneri, tavsiye veya uyarı var mıdır? Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Entegre Nükleer Altyapı Gözden Geçirme raporunu hangi tarihte Bakanlığınıza sunmuştur? Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tavsiye ve önerileri yerine getirilmediğinde ülkemizin karşılaşacağı yaptırımlar var mıdır?"

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Çarşı'nın darbe davası başladı

Dev uçak "acı biber" nedeniyle acil iniş yaptı