Uzman eğitimci LGS sorularını değerlendirdi

Uzman eğitimci LGS sorularını değerlendirdi

Uzman eğitimci LGS sorularını değerlendirdi

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan örnek LGS sorularını değerlendirdi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, " LGS soruları genel anlamda değerlendirildiğinde sınavın ölçmeye yönelik değil, seçmeye yönelik sorulardan oluşacağı görülüyor. Sorular öğrencilerin bilgiyi kullanmasını, bilgiden bilgi üretmesini ve disiplinler arası ilişkilendirme yapmasını gerektiriyor. Kısaca bu sorular ezberleyen öğrencilerin çözeceği sorular değil. Olması gerekende bu idi. Çocuklarımızı okumaya, okuduğunu anlamaya ve çıkarım yapmaya alıştırmak istiyorsak ki bu şarttır, sınavlarında buna göre hazırlanması gerekiyor" dedi. 

 Son dakika...Liseye giriş sınavı örnek soruları açıklandı

       TÜRKÇE

·         Sorular ALES tarzında sorulmuş.

·         Metinler uzun ve tek metinden birden fazla soru çıkarılmış.

·         Dil bilgisi soruları metin içindeki cümlelerden sorulmuş.

·         Soru köklerine ve metinlere baktığımızda öğrencinin; okuma becerisinin gelişmiş olması kesinlikle gerekiyor.

·         Diğer derslerin sorularına baktığımızda da yoruma dayalı sorular olduğunu görüyoruz ki bu da tüm derslerde okuma ve yorumlama becerilerinin gelişmiş olması gerektiğini bir kez daha ispatlıyor.

·         Öncül cevaplı sorular sorularak sözel mantıklı sorulara önem verildiğini görüyoruz.

·         Disiplinler arası sorgulamaya önem verilmiş.Bu da soru kalitesini arttırmış.

·         Sorular gösteriyor ki okuması ve anlaması yeterli olan,sentez yapabilen,kelime dağarcığı zengin olan ve dikkatli olan öğrenciler başarılı olacaktır.

 

       MATEMATİK

·         Mantık yürütme, verilen örnekten yorum yapabilme yeteneği gerektiren sorulardan oluşuyor.

·         Günlük hayattan alınan örnekler söz konusu.

·         Bazı sorular analiz-sentez düzeyinde.

·         Çıkarım yapabilmeyi gerektiren, ezbere dayanmayan sorular var.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

·         Bilgi işlem sorusu da var, fakat yoğunluğu fazla değil.

·         Alt düzey öğrencilerin zorlanacağı, üst düzey öğrencilere hitap eden sorular. Fakat yine de hepsini doğru yapan öğrenci sayısının az olacağı düşünülmez.

·         Uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarındaki sorulara benzemiş (PISA-TIMMS vs)

·         Henüz işlenmemiş konulardan sorular var.

 

         FEN BİLİMLERİ

·         Fen Bilimleri soruları sayısal bölüm içerisinde verilmiş.

·         Bilgiyi yorumlama, çıkarımda bulunma, grafik yorumlama, karşılaştırma ve deney soruları şeklinde sorulmuş ve sorular okuduğunu anlamaya yönelik.

·         Sınav soruları öğencilerin anlama, yorumlama, çıkarımda bulunma, karşılaştırma yapma, sonuç çıkarma becerilerini ölçmeye yöneliktir.

·         Sorular incelendiğinde 8.sınıf müfredatına uyumlu. 6.ve 7.sınıf kazanımlarında sorular yok.

·         Sorular TEOG soruları ile kıyaslandığında öğrencileri daha çok zorlayacak.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

·         Sorular öğrencinin bütün bilgi birikimini ölçmeye yönelik hazırlanmış.

·         Eski yılların LGS - OKS sorularına benziyor.

 

       TC.İNKİLAP TARİHİ

·         Uzun paragraf sorularına yer verilmiş.

·         Yorumlama, analiz etme, çıkarımda bulunma soruları ağırlıklı.

·         Ezbere dayalı sorulara yer verilmemiş.

·         "Hangisini anlatmak istemiş", "ulaşılabilir", "ulaşılamaz" tarzında hazırlanmış sorular.  Öğrenciye Türkçe soruları izlenimini veriyor. Kalan diğer sorular ise öncüllü olarak hazırlanmış ve önceki sınavlara göre öncüllü soru sayısı arttırılmış.

·         Türkçe dersine hakim öğrenciler için daha kolay geçebilecek bir sınav hazırlanmış.

·         Soruların güçlük derecesi orta düzeyde. Yayınlanan sorularda çocukların İnkilap Tarihi dersinden zorlanacaklarını düşünmüyorum.

 

         DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

·         Örnek sorular genel olarak her konudan soru sorulmaya çalışılmış.

·         Uzun ve yoruma dayalı sorular sorulmuş.

·         Bazı sorularda örnek olaylar anlatılarak buradan kazanımlar buldurulmaya çalışılmış.

·         Her soruda birden fazla bilgi ölçülmüş.

 

       İNGİLİZCE

·         Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak soru kökleri tamamen İngilizce verilmiş.

·         Görsel içeren sorular kelime bilgisinin yanısıra çıkarım yapmayı gerektiriyor.

·         Paragraf soruları önceki yıllara göre çok daha nitelikli ve zorlayıcı. İçerdiği dil yapıları daha ileri seviye. “That’s why, as” gibi bağlaçları içeriyor ve bunların anlamını bilmeden 2 soruyu da yapmak mümkün değil.