Kanada’dan İngiltere’ye başkaldırı!

Kanada’dan İngiltere’ye başkaldırı!

İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir parçası olan Kanada’nın Quebec eyaleti, İngiltere'ye başkaldırdı. Yeni seçilen 14 milletvekili, anayasal zorunluluk olan krala bağlılık yeminini etmedi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere tahtına Kral 3. Charles geçti. Hükümdar değişimi beraberinde sorunları da getirdi. Kraliyete karşı çıkanlar oldu. Kanada'nın Quebec eyaletinde yeni seçilen 14 milletvekili, Kral Charles'a bağlılık yemini etmedi. Milletvekilleri, yemin metninde değişikliğe gitti. Krala bağlılık ifadeleri çıkarıldı. Sadece halka bağlılık yemini edildi. Quebecois lideri, yeminin samimi olması gerektiğine inandığını söyledi. Quebec’lilerin monarşiye yemin etmeye rıza göstermediğine vurgu yaptı. Seçilmiş milletvekillerinin ikiyüzlülüğe ve inanmadıkları bir yemini etmeye mahkum edildiğini belirtti.

Quebec'in bağımsızlığını savunan Quebec Solidarity’e bağlı 11 milletvekili de yemin etmeyi reddetti. Eyalet yasalarına göre, kraliyete ve Quebek halkına bağlılık yemini zorunlu. Ancak 2. Elizabeth'in ölümüyle, monarşi karşıtı söylemler arttı. Ülkede yaşayanların yüzde 45'i kraliyet tarafından değil devlet başkanı tarafından yönetilmek istiyor. Kraliçe'nin ölümünün ardından, İskoçya ve İngiltere'de de çok sayıda eylem düzenlenmişti. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze korteji sırasında Edinburgh'taki bir protestocu bağırarak tepki gösterdi. Avam Kamarası önündeki bir başka eylemciyse "benim kralım değil, kraliyeti sonlandırın" pankartı taşıdı. İngiltere polisinin protestocuları gözaltına alması, ifade özgürlüğünün sorgulanmasına neden oldu.