Kirli hava solumak zekayı geriletiyor

Kirli hava solumak zekayı geriletiyor

Hava kirliliğinin zekaya olumsuz etkisi var. Çin'de, 20 bin kişi üzerinde yapılan sayısal ve sözel testler ortaya bu sonucu çıkadı.

Hava kirliliği sadece insanlığına değil, zekaya da zarar veriyor. Çin'de 2010-2014 yıllarını kapsayan bir araştırmada, farklı şehirlerde bulunan 10 yaş ve üzerinde olan 20 bin kişiye sayısal ve sözel testler yapıldı. Araştırmaya katılanlara 24 standart matematik ve 34 kelime tanıma sorusu soruldu. Test sonuçları şehirlerdeki hava kirliliği oranlarına göre karşılaştırıldı. Sonuçlara göre, uzun süre kirli havaya maruz kalmak, kişilerin kavrama yeteneğini zayıflatıyor. Bu durum özellikle eğitimsiz kişilerde yaşla birlikte ilerliyor. Hava kirliliği ayrıca alzheimer ve demansın farklı türleri gibi dejeneratif hastalıklara yakalanma riskini de artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 91'i hava kirliliğinin tehlikeli seviyede olduğu bölgelerde yaşıyor. Dünyadaki kentsel nüfusun yaklaşık yüzde 80'i kirli hava soluyor. Örgütün "Görünmez katil" olarak tanımladığı hava kirliliği, dünya çapında her yıl 7 milyon erken ölüme yol açıyor.