Son Dakika

Sermaye şirketlerinde kar payı dağıtımı zorunlu mudur?

Sermaye şirketlerinde kar payı dağıtımı zorunlu mudur?

Şirketlerde haklı bir sebep olmaksızın kar dağıtımı yapılmıyorsa ortaklığın haklı nedenle sona erdirilmesi gibi hukuki çarelere başvurulabileceğini belirten Avukat Dilara Yeni, sermaye şirketlerinde kar payı dağıtımı ile ilgili merak edilenleri aktardı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Avukat Dilara Yeni'nin açıklamaları şöyle:

Sermaye şirketlerinde kar dağıtımına karar verme yetkisi münhasıran genel kurula aittir ve genel kurulun hukuki açıdan devredilemez nitelikteki yetkilerindendir. Kar payı dağıtılmasını isteyen şirket hissedarı, yönetim kurulundan kar payı dağıtılması gündemi ile olağanüstü toplantıya çağırmasını talep edebilir ya da olağan genel kurul toplantı gündemine kar payı dağıtımının eklenmesini talep edebilir. Ancak hissedarın taleplerini noter aracılığı ile ihtar göndermek suretiyle iletmesi gerekir. Hissedar tarafından yapılan bu çağrı, yönetim kurulu tarafından reddedilir veya yedi iş günü içinde olumlu bir yanıt verilmezse bu kez hissedar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden genel kurulu kar payı dağıtılması gündemi ile toplantıya çağırmak üzere izin isteyebilmektedir.