None

Şirket anayasası ve profesyonel yönetim

A A

31.03.2021 - 13:13

Avukat Bilal Çelik, en çok tercih edilen şirket modeli olan aile şirketleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Çelik, şunları söyledi:

Gerek ülkemizde gerekse de dünyada en çok tercih edilen şirket tipi aile içi kurulan şirketlerdir. Aile şirketleri en çok tercih edilen şirket modeli olmasının yanı sıra kurucudan sonra ilerleyişi en sıkıntılı model olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dünyanın en zenginleri listesinde görülecektir ki aile şirketi sahiplerinin çoğunlukta olduğu ortadadır. Ülkemizde de örnekleri herkesçe bilinen aile şirketlerinde 1.kuşak ardından sorunlar baş göstermektedir. Çoğu aile şirketi 2.kuşakta ayrıma gidebilirken 3.kuşağa kalabilen şirket yüzdesi de yalnızca 3’tür.

Aile şirketi kurularak ailelerin mahremiyetlerinin korunması, malvarlığının yabancıya gitmesinin önüne geçilmesi, şirketle birlikte yatırımların gelecek nesillere aktarımının kolay olması sebebiyle tercih edilmektedir.

Şirket kurulumunda ve yönetiminde aile kararları ön plandadır. Aile kararlarının öncelik olması başlangıçta avantaj olarak görülse de zamanla aile içi menfaat dengelerinin değişmesiyle birlikte şirketin geleceği adına dezavantaja dönüşür.

Aile şirketlerinin temel problemi liyakat ilkesine uygun hareket edilmemesidir. Kurucu kişi kendisinden sonra gelecek kişileri belirli bir kurala göre değil kendi arzusuna göre seçtiği takdirde şirketin ilerleyişinin de önüne geçmiş olmaktadır. Aile şirketinde kişilerin ilerleyişi, menfaatlerinin göz edilmesi ve esas olanın şirket olduğunun vurgulanabilmesi için öncelikli olarak biz hukukçuların tavsiyesi bir Aile Anayasası oluşturmaktan geçmektedir.

Aile Anayasası demek şirket içi ilişkilerin, yönetim kararlarının, şirket içi veya dışı politikaların belirlenmesi gibi konuların yazılı olarak ele alınması suretiyle şirketin bir nevi sigortasıdır demek yanlış olmayacaktır. Aile Anayasasıyla şirketi kendi kasası olarak göremeyen bireyler şirket değerini yükseltme gayesine girerler. Kurallara ve kaidelere uyulmadığı sürece şirket kimseye menfaat sağlamayacağı için dış ticarette de güven duygusu ile birlikte ilerleyişini sürdürecektir.

Şirket vizyonu ile birlikte belirlenen prensiplere uygun şekilde meydana getirilecek düzenlemeler ile birlikte nesiller arasında köprüler kurularak aile şirketinin devamlılığının ve sürekliliğinin kurulması sağlanabilecektir.