Prostat kanserinde nükleer onkolojinin rolü nedir?

Prostat kanserinde nükleer onkolojinin rolü nedir?

Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Türkmen, prostat kanserinde nükleer onkolojik tanı ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden birisidir. Prostat kanserinin tanısında MR, laboratuvar ve biyopsi gibi yöntemler kullanılmakla birlikte özellikle ileri evre prostat kanserlerinde hastalığın yaygınlığının doğru belirlenmesi tedavi yaklaşımının belirlenmesi açısından büyük önem taşır. PSMA (prostat spesifik membran antijeni) hedefli görüntüleme ve tedavi yöntemleri son nükleer tıpta ön plana çıkan ve prostat kanserinin yaygınlığının değerlendirilmesinde oyun değiştiren ajanlar olmuşlardır.

Prostat kanserinin tedavisinde teranostik yaklaşım nedir?

Prostat kanserinin tedavisinde teranostik yaklaşım nedir?