Emine Erdoğan: Bir tür daha yok oldu

Emine Erdoğan: Bir tür daha yok oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Zirvesi 2021'e video mesajla katıldı. Erdoğan birçok canlı türünün yok olduğuna işaret etti ve küresel ısınmanın doğurduğu sonuçlara değindi. "Çevre politikaları geliştirmeli ve uygulamalıyız" ifadelerine yer verdi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Emine Erdoğan, çevrim içi düzenlenen "Sıfır Atık Zirvesi 2021"e video mesajla katıldı. Zirvenin geleneksel hale gelişinin sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, emek verenleri kutladı.

Erdoğan, 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin iklim meselesini bir kriz olmaktan çıkaracak son nesil olma gerçeğiyle yakından ilgili olduğunu belirterek, "Tabiatın sessiz çığlığını geniş kitlelere duyurma çabasıydı. Ne yazık ki aradan geçen 4 yılda bu çığlık daha çok duyulur oldu. Orman yangınlarından sellere, iklim değişikliğinin can yakıcı sonuçlarıyla daha çok karşılaşır olduk. Geçtiğimiz ay nice insanımızı, ormanlarımızı ve canlılarımızı kaybettik. Yüreğimiz, ciğerlerimiz yandı." diye konuştu. Söz konusu sorun karşısında tek gücün "ortak bir çevre bilinci" olduğuna işaret eden Erdoğan, zirveye katılan iş insanlarının, sivil toplum temsilcilerinin, çevre ve iklim krizi farkındalığını yükseltecek gayretler içinde olduğunu söyledi. Erdoğan, elbirliğiyle etkin bir atık yönetimi, çevre dostu şehirler, sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri geliştirilebileceğini vurguladı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ANCAK ATIKLARIN KONTROLÜ İLE MÜMKÜN"

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York’ta COP-26 Başkanı Alok Şarma ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine değinirken, şunları anlattı:

"Sıfır Atık Projemizi yakından takip ettiklerini, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve atık konularındaki başarılarını dikkatle izlediklerini ifade ettiler. Kasım ayında Glasgow'da yapılacak COP-26 toplantısına davetleri üzerine yeni işbirlikleri ve tecrübe alışverişi yapmak üzere sözleşerek ayrıldık. İnanıyorum ki COP-26, küresel çapta yeni bir yol haritası belirleyecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Paris İklim Antlaşması'nın Meclis'in onayına sunulacağını ifade ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Kabulü halinde, imza sahibi tüm ülkelere olduğu gibi bize de yeni sorumluluklar yükleyecek. İşte bu noktada işbirliğimizi artıracağımıza inancım tamdır." dedi.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Emine Erdoğan, dünyada şehir nüfusunun hızlı şekilde artığını, Dünya Bankası raporuna göre 1950'den bu yana 4 kat artış olduğunu ve şehirlerin dünyadaki enerji tüketiminin yüzde 75'inden, sera gazı emisyonlarının yüzde 70'inden sorumlu olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede BM Habitat Girişimi, enerji talebinin ana merkezini teşkil eden şehirleri 'sıfıra yarış' kampanyasına davet ediyor. Gerek şehirlerin tasarımında gerekse ulaşım, malzeme verimliliği, atık yönetimi gibi alanlarda tedbirler öneriyor. Böylece karbon ayak izinin azaltılması ile küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecenin altında tutulması hedefleniyor. Yatırımcılar ve işletmelere bu noktada büyük görevler düşüyor. Sıfır atık yaklaşımını, kurum kültürünün bir parçası haline getirmek, bu işin özünü teşkil ediyor. Çünkü sürdürülebilir kalkınma, ancak atıkların kontrolü ile mümkündür."

"SIFIR ATIK BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRACAK TÜM GİRİŞİMLERİN YANINDA OLACAĞIM"

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki küresel ısınma, sadece insan yaşamını değil, bütün ekosistemi etkilemekte, tabiatın dengesini bozmaktadır. Birçok canlı türü yok olmakta, emanet aldığımız dünya, çocuklarımıza eksilerek kalmaktadır. Dünyanın eksilen mukimlerinden birinin, mesela Kauai kuşunun 1987'de kaydedilen son sesini dinlediğimde, gerçekten çok üzülmüştüm. Havai adalarında yaşayan bu endemik kuş türü, dişi ve erkeklerin birbirine söyledikleri şarkılarla meşhurdu. Fakat 87 yılından sonra bir daha rastlanmayan bu ses, yeryüzünün en acıklı melodisi olarak kayda geçti. Nesli tükenen son erkek kuşun, dişisine seslenişi cevapsız kalmıştı. Yaşadıkları bölgede insan yoğunluğunun artmasıyla ekosistem bozulmuş ve küresel ısınmanın da tesiriyle, bir tür daha maalesef yok olmuştu. Dünya bir bütün. Biz insanoğlu da onun emanetçisiyiz. Yüksek bir çevre ahlakıyla onu korumalı, emaneti eksiksiz teslim etmek için etkin çevre politikaları geliştirmeli ve uygulamalıyız."

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bu konuda iş insanlarının öncü rolünün, sivil toplum temsilcilerinin proaktif yaklaşımının daim olmasını temenni eden Erdoğan, sıfır atık bilincini yaygınlaştıracak tüm girişimlerin yanında olacağını ifade etti.