İlaç ithalatına temsilcilik şartı

İlaç ithalatına temsilcilik şartı

Yurt dışından gelen ilaçlar için Türkiye’de temsilcilik açılması zorunlu hale getirildi. Yönetmelik özellikle Türkiye’de ruhsatı bulunmayan ve genellikle nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları içerecek. Karar Resmî Gazetede yayımlandı.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, yurt dışından gelen ilaçlar için Türkiye’de temsilcilik açılması zorunluluğu getirdi. Yurt dışından ilaç teminiyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin, özellikle Türkiye’de ruhsatı bulunmayan ve genellikle nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları içerdiği belirtildi.

Buna göre yurt dışı ilaç tedarikçileri ilgili yükümlülükleri karşılamak kaydıyla Türkiye’de temsilci olabilecekler. Yönetmelikteki “Beşeri tıbbi ürünlerin temsilcisinin ilgili beşeri tıbbi ürün için yönetmelik kapsamında Türkiye’de yürütülecek faaliyetler için münhasıran tek yetkili olması zorunlu tutuldu" ifadesi dikkati çekti.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Yurt dışından toplu ilaç temini için başvurular Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan kılavuza uygun olarak yalnızca hastaneler tarafından yapılacak. Toplu temin istisna olmak kaydıyla yurt dışından ilaç temini kapsamında herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından kuruma direkt başvuru yapılamayacak.

2023 yılı haziran ayına kadar kademeli geçiş sağlanacak yönetmelikte ayrıca cezalarda var. Hükümlere uymadığı tespit edilen yurt dışı ilaç tedarikçileri ve temsilcilerine faaliyetlerden menedilmek de dahil olmak üzere yaptırımlar uygulanacak. Men kararı uygulanan tedarikçilerin var olan ithalat izinleri de iptal edilecek.