Mirasçıların vergisel yükümlülükleri rehberi güncellendi | Video

Mirasçıların vergisel yükümlülükleri rehberi güncellendi | Video

Gelir İdaresi Başkanlığı mirasçıların vergisel yükümlülükleri rehberini güncellendi. Buna göre vefat eden kişilerin mirasçılarına bıraktıkları Türk Lirası ya da döviz cinsinden mirasın vergisi var.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mirasçıların vergi yükümlülükleriyle ilgili rehberinde vergiye tabi olan kalemler sıralandı.

Mirasçıların vergilendirilmesine açıklık getirilen rehbere göre, vefat eden kişilerin mirasçılarına bıraktıkları mal ve mülkten vergi alınıyor.

Madalya, kılıç gibi aileden kalan eşyalar vergiden muaf ama Türk lirası, dolar veya euro cinsinden mirasın vergisi var.

Verasetle intikal eden malların, çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 2020 için 306 bin 603 lirası, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise miras payının 613 bin 582 lirası istisna ediliyor.

Her mirasçıya düşen miras payı belirlendikten sonra istisnalar düşülüyor, kalan tutarın vergisi yüzde yüzde 1 ile 10 arasındaki tarifeye göre hesaplanıyor.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Örneğin 2020’de vefat eden bir kişiden iki çocuğuna 700 bin lira üzerinden miras kaldığında, her çocuk için 306 bin 603 liralık istisna düşülüyor. Kendisine 350 bin lira miras intikal eden her çocuk, istisna sonrası kalan 43 bin 397 liranın yüzde 1’i kadar, yani 433.97 lira vergi ödemekle yükümlü tutuluyor.

Veraset ve İntikal Vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda ve her yıl mayıs ve kasımda olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödeniyor.

Yurtiçi ve yurtdışındaki mallar ile hayattayken yapılan bağışlar da vergiye konu ediliyor.

Dul ve yetimlere bağlanan aylıklar ile emekli ikramiyeleri , dul ve yetimlere verilen evlenme ikramiyeleri, hizmet sürelerini doldurmayanların dul ve yetimlerine yapılan toplu ödemeler ise hak sahiplerine intikali halinde veraset vergisinden muaf tutuluyor.