Sağlıkta ek ödeme için yeni yönerge

Sağlıkta ek ödeme için yeni yönerge

Ek ödeme yönetmeliği kapsamında sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. "İl Sağlık Müdürlükleri ve Birimleri Kurum Hizmet Yönergesi" yayımlandı. Peki, bu ne anlama geliyor? Ücretlere nasıl yansıyacak?

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar belli oldu. Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği kapsamında hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında ücret dengesizliği olmayacak. Bu kapsamdaki bütün uzmanların ek ödemelerinin hesaplanmasında ayrım yapılmaksızın aynı katsayı kullanılacak. "İl Sağlık Müdürlükleri ve Birimleri Kurum Hizmet Yönergesi" yayımlandı. Yönergeyle belirlenen kurum hizmet hedeflerini temmuz dönemi içinde puanlandırabilme imkanı tanındı. Böylelikle 0,75 üzeri hesaplanan kurum hizmet katsayıları, fark bordrosu yapılarak ilgili personele ödenecek.

Yönetmelik kapsamında 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan tabip dışı personelin taban ek ödeme katsayısı yüzde 40 ve tabip taban katsayısı yüzde 10 artırımlı uygulanacak. Bakanlık hastanelerinde görevli olup hastaneden ek ödeme alan uzman hekimler arasında da herhangi bir ücret dengesizliği yaşanmayacak. Hastanede çalışan tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi histoloji ve embriyoloji, halk sağlığı, tıbbi mikoloji, tıbbi parazitoloji, tıbbi viroloji, epidemiyoloji, çevre sağlığı ve temel immünoloji uzmanları için hizmet alanı kadro unvan katsayısı 3 olarak uygulanacak. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme katsayısı yönetmelik doğrultusunda geçici olarak 0,75 şeklinde uygulandı. Katsayı, kurum hedefleriyle birlikte 1'e tamamlanacak.

Erken seçim hazırlığı mı yapılıyor?

Erken seçim hazırlığı mı yapılıyor?