Akif İsminin Anlamı Nedir? Akif İsmi Kur'an'da Geçer Mi, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek?

Akif İsminin Anlamı Nedir? Akif İsmi Kur'an'da Geçer Mi, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek?

Akif İsminin Anlamı Nedir? Akif İsmi Kur'an'da Geçer Mi, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek?

Erkek ismi olarak kullanılan Akif kelimesi, ukuf sözcüğünden türetilmiştir. Ukuf, bir şeyde karar kılmak, azimli ve sabırlı olmak anlamına gelir. Türkiye'de 25.217 kişi bu ismi taşımaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Akif İsminin Anlamı Nedir?

Bir işi sonuna kadar sürdüren, dirayetli ve mücadeleci kişilere Akif denir. Osmanlı döneminde uzun yıllar boyunca övgü sözü olarak kullanılan Akif sözcüğünün ikinci anlamı ibadet eden kimsedir. Mescit ve camilerde, bir süreliğine ibadete çekilmeye itikaf denir.

Hz. Muhammed'in sünnetlerinden biri olan itikaf, mutasavvıflar arasında da yaygındır. İtikafa çekilen kişiler dünya işlerinden uzaklaşır, zamanının çoğunu namaz kılarak ve Allah'ın ismini zikrederek geçirir. Bu ibadeti gerçekleştiren kişilere de Akif denir.

Akif olan kişiler itikaf boyunca az konuşur (kıllet-i kelam), az yer (kıllet-i taam) ve az uyur. (kıllet-i menam) Dolayısıyla lüzumsuz konuşmaktan ve dedikodu yapmaktan kaçınan, diğer insanlara göre daha az yiyip daha az uyuyan kişilere de Akif denir.

Akif İsmi Kur'an'da Geçer mi?

Akif ismi Şuara, Bakara, Taha ve Enbiya surelerinde geçer.

Örnekler:

1- Şuara Suresi - 71

Onlar, gönderdiğimiz elçilerin sözlerine karşı çıktılar ve putlara tapmaya devam edeceğiz dediler.

2- Enbiya Suresi - 52

Bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiğimiz peygamber, kavmindeki insanlara: Bu önünde eğilip durduğunuz ve tapmakta olduğunuz putlar da nedir?

Akif TDK Sözlük Anlamı Ne Demek?

Akif TDK sözlük anlamı, sürdüren, istikrarı yakalayan ve devam ettiren. Örneğin Kıraat-ı Akif tamlaması, düzenli kitap okuma alışkanlığı olan kimse demektir.

Akif İsmini Taşıyan Ünlüler

1- Mehmet Akif Ersoy - İstiklal Marşı şairi ve Safahat kitabının yazar. Mehmet Akif Ersoy, cumhuriyet döneminde aruz vezniyle şiir yazan tek şairdir.

2- Mehmet Akif Alakurt - Emanet ve Fatih filmlerinde rol alan oyuncu

 

Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber
Sıradaki haber