Aşere Mübeşşere Nedir, Kimdir? Aşere Mübeşşere Kişilerin Özellikleri Nelerdir?

Aşere Mübeşşere Nedir, Kimdir? Aşere Mübeşşere Kişilerin Özellikleri Nelerdir?

Aşere Mübeşşere Nedir, Kimdir? Aşere Mübeşşere Kişilerin Özellikleri Nelerdir?

Aşere sözcüğünün karşılığı 10'dur. Mübeşşere ise müjdelenen ve sevinçli haber alan kişiler demektir. Bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşturulan Aşere Mübeşşere, cennetle müjdelenen on sahabe anlamına gelir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Aşere Mübeşşere Nedir, Kimdir? 

Dini kitaplarda ve risalelerde ''El-Aşeret-İl Mubeşşirūne Bil Cenneh'' olarak geçen bu sözcük, Hz. Muhammed tarafından cennetle müjdelenen kişiler anlamına gelir. 

1- Hz. Ebu Bekir: 

Dürüstlüğünden ötürü ''sıddık' lakabıyla ismiyle bilinen Hz. Ebu Bekir, cennetle müjdelenen ilk kişidir. Aynı zamanda ilk halife olan Hz. Ebu Bekir, yar-ı gar, yani mağara arkadaşı lakabıyla da bilinir. 

2- Hz. Ömer: 

Hiçbir zaman adaletten şaşmadığı için kendisine Faruk ismi verilen Hz. Ömer, 10 yıl boyunca halifelik yapmıştır. 

3- Hz. Osman: 

Hz. Ömer'den sonra halife olan Hz. Osman da cennetle müjdelenenler arasında yer alır. 

4- Hz. Ali: 

656 - 661 yılları arasında halifelik yapan Hz. Ali, henüz çocuk yaşta İslamiyet'i seçen ilk Müslümanlardan biridir 

Cennetle müjdelenen diğer sahabelerin isimleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Ebi Ubeyde Bin Cerrah 2- Said Bin Zeyd 3- Ebi Vakkas

 4- Zubeyr bin Avvam, 5- Ebu Hubeyde 6- Abdurrahman bin Avf, 

Aşere Mübeşşere Kişilerin Ortak Özellikleri Nelerdir? 

1- İslamiyet'i kabul eden ilk kişiler olması. 

2- Başta Bedir ve Uhud olmak üzere tüm savaşlarda peygamber efendimizin yanında savaşmaları. 

3- Hz. Muhammed'i Mekkeli müşriklerin saldırılarına karşı korumaları. 

4- İslamiyet'in yayılması ve Cahiliye devrinden kalma geleneklerin sona ermesi için mücadele etmeleri.