hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

  Atatürk Sözleri - Mustafa Kemal Atatürk'ün En Önemli Sözleri 2024… Atatürk'ün Çocuklarla İlgili Söylediği Sözler!

  Atatürk Sözleri - Mustafa Kemal Atatürkün En Önemli Sözleri 2024… Atatürkün Çocuklarla İlgili Söylediği Sözler
  expand
  KAYNAKCnnturk.com

  Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri nesilden nesile günümüze kadar her daim önem arz etmektedir. Yol gösterici niteliğinde olan Atatürk sözleri ders alınması gereken sözleri içermektedir. İşte geçmişimiz ve geleceğimizle ilgili birçok konuda bize yol gösterecek sözleri sizler için bir araya getirdik...

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Mustafa Kemal Atatürk'ün en unutulmaz ve en anlamlı güzel sözleri hayatın içinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Hatta ulu önderimiz Atatürk’ün söylediği sözler en çok paylaşılan sözlerdir. Geleceğimize ışık tutacak, bizleri her zaman motive edecek sözleri bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir hitabet yeteneği olduğu bilinmektedir. Zekası ile bu yeteneği birleştiğinde bize yüzyıllarca ışık tutacak sözleri bulunmaktadır.

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EN ÖNEMLİ SÖZLERİ 2024

  Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

  Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

  Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.

  Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Atatürk Sözleri - Mustafa Kemal Atatürkün En Önemli Sözleri 2024… Atatürkün Çocuklarla İlgili Söylediği SözlerHürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

  Millî hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Önemli olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Toplumsal hastalıklarımızı incelersek temel olarak bundan başka, bundan önemli bir hastalık keşfedemeyiz; hastalık budur. O halde ilk işimiz bu hastalığı esaslı bir şekilde tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.

  Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.

  Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Atatürk Sözleri - Mustafa Kemal Atatürkün En Önemli Sözleri 2024… Atatürkün Çocuklarla İlgili Söylediği SözlerGençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

  Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

  Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

  Atatürk Sözleri - Mustafa Kemal Atatürkün En Önemli Sözleri 2024… Atatürkün Çocuklarla İlgili Söylediği SözlerATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARLA İLGİLİ SÖYLEDİĞİ SÖZLER

  "Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır."

   "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz."

  "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir."

  "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

  Haberin Devamıadv-arrow
  Haberin Devamıadv-arrow

  "Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."

  "Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim."

  Atatürk Sözleri - Mustafa Kemal Atatürkün En Önemli Sözleri 2024… Atatürkün Çocuklarla İlgili Söylediği Sözler"Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar! Okullardan başka; gazeteler, küçük dergiler köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne dergi okumaz. Bilenler bilmeyenleri toplayıp, okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir vazife bilmelidir."

  "Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir."

   "Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir."

   "Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eser (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak."

   "Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır."

  Atatürk Sözleri - Mustafa Kemal Atatürkün En Önemli Sözleri 2024… Atatürkün Çocuklarla İlgili Söylediği SözlerMUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

  * Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

  * Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

  * Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

  Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk’ün S.D. I, S. 372)

  Atatürk Sözleri - Mustafa Kemal Atatürkün En Önemli Sözleri 2024… Atatürkün Çocuklarla İlgili Söylediği Sözler* Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 (Nutuk II, S. 814-15)

  * Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk’ün S.D. III, S. 71)

  * Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927 (Nutuk II, S. 831)

  Atatürk Sözleri - Mustafa Kemal Atatürkün En Önemli Sözleri 2024… Atatürkün Çocuklarla İlgili Söylediği SözlerATATÜRK’ÜN KISA VE ÖZ SÖZLERİ

  *Yurtta sulh, cihanda sulh.

  *Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

  *Egemenlik verilmez, alınır.

  *Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.

  *Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez.

  *Bir ulus sanattan ve sanatçıdan yoksunsa, tam bir hayata sahip olamaz.

  *Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.

  Atatürk Sözleri - Mustafa Kemal Atatürkün En Önemli Sözleri 2024… Atatürkün Çocuklarla İlgili Söylediği Sözler

  Sıradaki Haberadv-arrow
  Sıradaki Haberadv-arrow