Az Bilinen Anlamlı Kelimeler… Derin Ve Güzel Anlamlı Sözcükler

Az Bilinen Anlamlı Kelimeler… Derin Ve Güzel Anlamlı Sözcükler

Az Bilinen Anlamlı Kelimeler… Derin Ve Güzel Anlamlı Sözcükler

Az bilinen anlamlı kelimeler, günlük hayattan çok şiir, roman ve öykü gibi edebi eserlerde kullanılır. Bu kelimelerin bazıları eski Türkçeyken bazıları yabancı kökenlidir.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Az Bilinen Anlamlı Kelimeler

 Müstesna: Kurallar içerisinde istisna sayılan, biricik, tek.

 Yek-ahenk: Bir metnin tamamının hem anlam hem de üslup bakımından bir bütünlük oluşturması.

 Ferd-i Tenha: Huzuru yalnızlıkta bulmuş, bile isteye yalnız kalmış kişi

 Keyfiyet: Nitelik

 Sahavet: Cömertlik, eli açıklık

 Selaset: Bir edebi eserin akıcı ve kolay okunabilir olması

 Atıfet: Karşılık beklemeden, bir çıkar beklentisi olmadan bol bol verme, ihsan etme

 Müessir: Tesir eden, içe işleyen

 Feriştah: Bir şeyin en iyisi, en mükemmeli

 Ferzane: Bir ilimde ya da sanat dalında ustalaşmış olan, alim, sanatkar

 Huceste: Uğurlu, şanslı, kutlu

 Nikbin: Her şeye olumlu tarafından bakan, iyimser

 Nigar: Yüzü, tasvirlerdeki ve resimlerdeki kadar güzel olan sevgili

 

 Derin ve Güzel Anlamlı Sözcükler

 

 Melih: Güzel

 Melahat: Yüz güzelliği

 Muaşaka: İki insanın birbirini karşılıklı sevmesi

 Asuman: Gökyüzü

 Ber-Kemal: Mükemmel, tam

 Hüda-yi Nabit: Bir eğitim kurumuna gitmeden, kendi kendisini yetiştiren kimse

 Mean-i Dakik: Herkesin vakıf olamayacağı, bilinmesi hem ilim hem de marifet gerektiren ince sırlar

 Meveddet: Birini çok sevmek

 Vacid: Talep ettiği şeye er ya da geç ulaşan, muradına eren

 Aliyyü'l Ala: Bir şeyin en yüksek noktası, harikalar harikası

 Payidar: Sonsuza kadar yaşayacak olan, baki

 Derrak: Anlayışı çok kuvvetli olan, kolay öğrenen, zeki

 Racih: Üstün, mertebesi ve makamı yüksekte olan

 Elezz: En lezzetli

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Eltaf: Çok nazik, çok latif, ince ve kibar

 Rakik: İnce, kırılgan, güzel

 Ahsen: En güzel

 Tevcih-i Vecih: Yaşanan her şeyi güzele ve hayra yormak

 

 Az Bilinen Farsça Kökenli Sözcükler

 Benan: Benan kelimesinin ilk anlamı parmak uçlarıdır. Bu kelime ''parmakla gösterilecek kadar güzel olan kadın'' manasında da kullanılır.

 Na-dide: Farsçada ''na'' eki olumsuzluk bildirir. Dide ise hem göz hem de görülen demektir. Bu iki kelimenin birleşmesiyle oluşturulan nadide, az bulunan, az görülen, çok kıymetli anlamına gelir.

 Sehl-i Mümteni: İlk okunduğunda yazılması kolay gibi görünen ama esasında yazılması büyük bir hüner gerektiren yazılı eser

 Puhte: Farsça kökenli bir sözcük olan puhte kelimesinin sözlük anlamı olgundur. Bu kelime daha çok sözleriyle ve yazdıklarıyla çevresindeki insanlara örnek olan kanaat önderleri için kullanılır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Berceste: Değeri yüksek, güzel ve seçkindir. Bu kelimenin içinde yer aldığı mısra-i berceste ise, bir şiirin en güzel dizesi anlamında kullanılır.