Bereket Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Karınca Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Bereket Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Karınca Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Bereket Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Karınca Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Bereket duasına karınca duası adı da verilmektedir. Karınca duasının kazanç elde etmek amacı ile okunması ya da kullanılması dini açıdan caiz olmamakla beraber Allah'a yönelik bazı hitaplardan ve bereket talebinden ibaret olmaktadır. Müslüman olan kişiler dine aykırı bir yön mevcut olmayan bereket duasının Arapça olarak okunuşu ve Türkçe manasını araştırmaktadır. Bereket duası pek çok kişi tarafından sık olarak okunan bir dua olmakla beraber bolluk ve bereket için okunmaktadır. Bu sebeple İslam inancına mensup olan müminler bu konuyu bir hayli araştırmaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Bereket Duası Nedir?

Bereket duası oldukça önemli özelliklere sahip olan bir dua çeşidi olmaktadır. Özellikle de kıtlık, maddi sıkıntı ve borç gibi durumlardan kurtulmayı dileyen kişiler, kâinatın yaratıcısı ve aynı zamanda mülkün sahibi olan Allah’tan bereket ve bolluk istemektedirler. Niyazlarını da karınca ya da bereket duasını okuyarak dile getirmektedir Dünyevi nitelikteki maddi sıkıntılardan, borçlardan kurtulmak ve refaha kavuşmak isteyen kişiler peygamber, kutsal kitap, melek ve Ashabı Kehf adları yüzü suyu hürmetine Allah’a yalvarmaktadır. Bahsedilen duanın “karınca” şeklinde ifade edilmesi bir rivayete dayanmaktadır. Hz. Süleyman döneminde kuraklık yaşanmaktadır. Hz. Süleyman halkı ile beraber yağmur duasına gittiği sırada, bir karıncanın Allah’a yakarmakta olduğunu ve dua ettiğini duymaktadır. Karıncanın duasının kabul olması, yağmur yağması neticesi bu dua dilden dile dolaşmaktadır. Karınca duasının, Kuran-ı Kerim içerisinde ve sahih olan hadis kitaplarında yer almamasına karşın içermiş olduğu dine aykırı herhangi bir unsur bulunmamaktadır.

Bereket (Karınca) Duasının Anlamı Nedir?

Bereket duasının Türkçe anlamı şu şekilde ifade edilmektedir: "Ey Cebrail'in, İsrafil'in, Mikail'in, İbrahim'in, Azrail'in, İshak, İsmail'in ve Yakup'un rabbi olan Allah'ım, ey bereketleri indirebilen, Zebur, İncil, Tevrat ve Kuran'ı indiren Allah'ım. Kuvvet ve kudret sadece büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık Hak ile yegâne Melik olan Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmamaktadır. Her sözünde sadık ve emin olan Hz. Muhammed Allah'ın elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, ey kaim ve diri olan, ey celal ve ikram sahibi olan! Ey azim (büyük) olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetin ile ey merhametlilerin en merhametlisi olan! Şazenuş, Debernuş, Kıtmir, Kefeştetayyuş, Mekselina, Yemliha, Mernuş, Mislina (Ashabı Kehf'in isimleri)" şeklinde olmaktadır.

Bereket Duasının Arapça Okunuşu Nasıldır?

Berreket duasının Arapça okunuşu şu şekilde olmaktadır: "Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve İsrâfile ve Mîkâile ve İbrahime ve Azrâile ve İshaka ve Yakube ve İsmaile ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr." Şeklinde ifade edilmektedir.