Cennetin Kur'an-I Kerim'de Geçen İsimleri Nelerdir? Kimler Nereye Girecektir?

Cennetin Kur'an-I Kerim'de Geçen İsimleri Nelerdir? Kimler Nereye Girecektir?

Cennetin Kur'an-I Kerim'de Geçen İsimleri Nelerdir? Kimler Nereye Girecektir?

Cennet, her Müslümanın öldükten sonra Allah tarafından layık görülmesi halinde mükafat olarak kendisine sunulacağına inandığı eşsiz güzelliklerle bezeli olan kutsal mekandır. Sonraki hayatta var olduğuna inanılan cennet İslamiyet'e göre sonsuz olacağı bildirilen yerdir. Cennetin en yüksek kademesinin Naim olduğu belirtilmektedir. Bu kademede Peygamberler, şehitler ve en dindar kişilerin barınacağı varsayılmaktadır. Cehennem azabından korkan müminler cennetin en güzel bahçelerinde sonsuz olarak kalmak için Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmeye, yasakladığı şeylerden ise uzak durarak kulluk görevlerini en iyi şekilde yapmaya özen gösterir ve çalışırlar. 

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Cennetin Kuran'ı Kerim'de Geçen İsimleri Nelerdir?  

Cennetin isimleri Kuran'ı Kerim'de yer almaktadır. Buna göre cennetin Kuran'ı Kerim'de geçen isimleri şöyledir: 

  - Firdevs - Cennetin en yüksek bahçeleri (Kehf: 107, Mü'minun: 11) 

 - Daru'l-mukame - Ev/yuva (Fatır: 35) 

 - Daru's selam - Huzur evi/yuvası (Yunus: 25)

 - Cennetü Adn - Ebedi mutluluğun bahçesi (Tevbe: 72, Ra'd: 23) 

 - Daru'l-hulud - Ebedi bahçeler (Furkan: 15) 

 - Cennetü'l Me'va - Barınağın bahçesi (Necm: 15) 

 - Cennatü'n-naim - Sevinç bahçesi (Maide: 65, Yunus: 9, Hac: 56) 

 - El-Makamü'l-emin - Güvenlik evi (Duhan: 51) 

Kimler Nereye Girecektir? 

İslam dininde cennet hakkında detaylı bilgiler Kuran'ı Kerim'de, hadislerde ve geleneksel tefsirlerde yer almaktadır. Bu kaynaklara göre cennet sekiz ana kapı tarafından kuşatılmıştır. Her bir kapı birbirinden ayrılan kademeleri temsil eder. Bu kapılar sırasıyla: Affedenlerin kapısı, Cihat kapısı, Eymen kapısı, Hac kapısı, Sadaka kapısı, Salat kapısı, Reyyan kapısı ve Zikir-İlim kapısıdır. Kimler hangi cennetlere gireceklerdir sorusunun yanıtı ise şöyledir: 

Cennetün Aliye: Allah'a ulaşmayı dileyenler; Cennetün Firdevs: İrşad makamına tabi olanlar; Cennetün Huldi: Ruhu Allah'a ulaşanlar; Cennetün Gurafan: Fiziki vücudunu teslim edenler; Cennetün Me'va: Nefsini teslim eden Ululelbab olanlar; Cennetün Naim: Muhlisler; Cennetü Adn: Salihler gidecektir.