Çevirgel Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Çevirgel Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Çevirgel Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Çevirgel Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Çevirgel Duası Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Çevirgel Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle)

Çevirgel duası, asırlardır pek çok kişi tarafından okunan bir dua olmaktadır. Genelde, terk eden şahsın geri dönmesi amacı ile okunmaktadır. Çevirgel duasının manasının ve faziletlerinin iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. Daha sonra bu duruma göre tatbik etmek doğru olacaktır. Çevirgel duası, esas olarak halk dilinde “döngel duası” şeklinde bilinmektedir. Daha ziyade giden bireyin geri dönmesi, terk edilen bireye âşık olması için okunmaktadır. Giden bireyin geri dönmesi haricinde kaybolan herhangi bir eşyanın bulunması ve istenen bireyin âşık edilerek, o kişiye bağlanması amacı ile de okunmaktadır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Çevirgel Duası Nedir?

Çevirgel duası, bir hacet ya da niyet duası olmaktadır. Her çeşit çabayı göstermesine karşın, eşi, nişanlısı ya da sevgilisi tarafından terk edilmiş olan kişilerin başvuru yaptığı bir duadır. Bu duayı hem kadınlar hem de erkekler okuyabilmektedir. Bu dua en tesirli olan geri getirme dualarından birisi olarak kabul edilmektedir. Ayrılan sevgili, nişanlı, boşanmış olan eş, kaybolan eşya ya da evladı geri getirebilmek mümkündür. Çevirgil duasının asıl geçmişi 14. yüzyıla dayanmaktadır. Eski kaynaklara bakıldığında ismi “Çevirgil duası” şeklinde geçmektedir. Duanın içerisinde ayet ve esmalar ile birlikte Türkçe dualar yer almaktadır. Türkçe kısımlar zaman geçtikçe sadeleştirilmiştir.

Çevirgel Duasının Arapça Okunuşu Nasıldır?

Çevirgel duasının Arapça olarak okunuşu şu şekilde olmaktadır: "Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. Sadak allah ül azim." biçiminde okunmaktadır.

Çevirgel Duasının Türkçe Okunuşu Nasıldır?

Çevirgel duası dört tane surenin birleşiminden meydana gelmektedir. Bu sureler okunduğunda Çevirgel duası meydana gelmiş olmaktadır. Duha suresi ile Türkçe niyaz, 21. olan ayet Rum suresi ve son olarak da Fatiha suresinden meydana gelmektedir. Duanın Türkçe olarak okunma şeklinde ilk olarak besmele çekilmektedir. Daha sonra ise Duha suresinden başlanılarak Fatiha suresi de olmak üzere arka arkaya okunmaktadır. Bahsedilen dört tane duanın birleşiminden meydana gelen Çevirgel duasının Türkçe şeklindeki manasını ise şu sözler oluşturmaktadır: "Sevdiğimin yüreğini bana bağla, beni çok sevsin, bana hep bağlı kalsın, aramızda hoş bir sohbet olsun, sevdiğimin yüreğini ve sohbetini bana doğru çevirge." şeklinde ifade edilmektedir.

Çevirgel Duasının Faziletleri Nelerdir?

Çevirgel duasının faydaları olduğuna inanılmaktadır. Allah'ın Kur’an-ı Kerim içerisinde “bana dua edin, ben de size icabet edeyim” şeklinde olan sözünden yola çıkılarak dua edilmelidir. Duanın kabul olabilmesi ve faziletinden yararlanılabilmesi için abdest alınması en az iki rekât olan nafile namazının kılınması efdaldir. Temiz bir niyet ile ve içten bir duanın yapılması durumunda dua, kendi faziletini gösterecektir. Bu duanın en önemli fazileti eşler arasında bulunan bağı çok daha kuvvetli hale getirmesidir. Terk etmiş olan kişi bir müddet sonra geri dönecektir. Sevmesi ya da âşık olması istenilen kişi için okunması durumunda, o kişi üstünde olumlu duygular meydana gelecektir ve duayı okuyan kişiye muhabbet besleyecektir.