En güzel istiğfar ve uzun Tövbe istiğfar duası Arapça! Tövbe duası nedir, nasıl edilir? Tevbe-i istiğfar duasının okunuşu

En güzel istiğfar ve uzun Tövbe istiğfar duası Arapça! Tövbe duası nedir, nasıl edilir? Tevbe-i istiğfar duasının okunuşu

En güzel istiğfar ve uzun Tövbe istiğfar duası Arapça! Tövbe duası nedir, nasıl edilir? Tevbe-i istiğfar duasının okunuşu

Regaip Kandilinin gelişiyle araştırılan konular arasında Tövbe Duası yer almaktadır. Müslümanlar tevbe-i istiğfarın nasıl yapılacağını araştırmaktadır. Birçok insan tövbe duasının nasıl okunduğunu merak ediyor. İşte günahlardan ve hatalardan dolayı Allah'tan af niyaz etmek anlamı taşıyan istiğfar duasının (tövbe ya da tevbe-i) duasının Türkçe, Arapça okunu ve meali hakkında bilgiler...

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

Tövbe, Tevbe ya da Tevbei İstiğfar duasının Türkçe ve Arapça okunuşu merak ediliyor. Regaip Kandili akşamı birçok dua edilmektedir ve çeşitli ibadetler yapılır. Kandil gecesi tevbe duasının Türkçe ve Arapça meali hakkında bilgiler araştırılıyor. Kur’an-ı Kerim’de tövbe edenler övülmüştür. Hz. Peygamberin (s.a.s.) ‘Seyyidü’l-istiğfâr’ (İstiğfârın en güzeli) diye bahsettiği bilinmektedir. Tövbe duasının okunuşu

Tövbe duası nasıl okunur? 

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim

Tövbe-i istiğfar duasının anlamı

Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi.

Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı