Erkek İsimleri - Farklı, Modern, Değişik, Özel Erkek İsimleri - Erkek Bebek İsimleri 2023

Erkek İsimleri - Farklı, Modern, Değişik, Özel Erkek İsimleri - Erkek Bebek İsimleri 2023

Erkek İsimleri - Farklı, Modern, Değişik, Özel Erkek İsimleri - Erkek Bebek İsimleri 2023

Erkek bebeğiniz olacağını öğrendiniz ve ona bir isim seçmek, ebeveyn olmak üzereyken yüzleşeceğiniz en önemli ve keyifli kararlardan biridir. Muhtemelen yeni bebeğinize uyacak sıra dışı isimler bulmak için interneti araştırıyor ve bebek isim kitaplarını tüketiyorsunuz. Aramanızı kolaylaştırmak için benzersiz erkek isimlerinin nihai listesini sizler için derledik. Adın kökenine, anlamına, ilk harfine ve temasına göre bu modern ve farklı isimlerden tercih yapabilirsiniz.

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

  Farklı, Modern, Değişik, Özel Erkek İsimleri 

 Akay: Dolunay ya da ayın on dördü,

 Aker: Güvenilir, dürüst bir erkek,

 Algan: Ele geçiren ve elde eden,

 Arman: Temiz ve dürüst bir kişi,

 Arkın: Sakin, dingin ve yavaş,

 

 Barın: Güç, güçlü kimse,

 Barkın: Varlıklı ve serveti bol,

 Batı: Güneşin battığı yer anlamına gelir. Ayrınca yön anlamını da temsil eder,

 Behir: Engin denizler,

 Beker: Kuvvetli ve güçlü bir kimse,

 Berker: Ay gibi parlak ve güçlü ışık,

 

 Cankat: Cana can katmak,

 Cevher: Mücevher, kusursuz güzellik, mükemmellik,

 Cihangir: Cihanı ele geçiren kimse,

 Civan: Taze, genç bir delikanlı,

 Çağ: Zamanın bir parçası, vakit ya da başı sonu belli olan bir bölüm,

 Çakır: Avcı kuş ya da ela gözlü kimselerle uyumludur,

 Çınar: Uzun yıllar yaşamayı sürdüren, geniş yapraklı bir ağaç adıdır,

 

 Devran: Dünya, zaman ya da tarih,

 Dinç: Güçlü ve kuvvetli,

 Doğa: Canlı ve cansız tüm varlıkları oluşturan ve kendiliğinden var olan,

 Doruk: Bir dağın ya da tepenin en yüksek kısmı olarak ifade edilir,

 Doğu: Güneşin doğduğu yer ya da yön anlamına gelir,

 

 Ediz: Ulu, yüce ve değerli,

 Engin: Ucu bucağı belli olmayan,

 Eralp: Yiğit erkek,

 Erberk: Sağlam ve mert bir kimse,

 Evren: Gök varlıklarının tümü,

 

 Fazlı: İyi, faziletli ve erdemli,

 Feda: Kurban olma ve gözden çıkarma,

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Ferman: Padişahların emri,

 Ferudun: Eşi ve benzeri olmayan,

 Fuhra: Düş dünyası,

 

 Gencer: Delikanlı,

 Gencay: Genç yiğit,

 Gökalp: Gökyüzü,

 Gökdeniz: Mavi deniz,

 Günal: Kırmızı bir güneş,

 

 Hakem: Hüküm veren,

 Han: Hakana bağlı hükümdar,

 Hani: Yüksek mevki sahibi,

 Hayali: Hayal eden,

 Hızır: Yeşil renk,

 

 Ilgar: Akıncı,

 Ilgaz: Hücum eden, akıncı,

 Işın: Işık kaynağından çıkan ve uzayan çizgi,

 Işıltan: Aydınlık ve ışık veren kimse,

 Itri: Itır gibi güzel kokan,

 

 İlbey: Egemen olan,

 İlkan: Hatırlama,

 İlke: Temel düşünce ve görüş,

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 İltay: Bu ülkenin çocuğu,

 İmge: Tasarım, düş ya da görüş,

 

 Jarin: Haykırmak,

 Jeyan: Kızmak ve kükremek,

 

 Kansu: Soyu su gibi saf,

 Karan: Karanlık,

 Koçer: Sağlıklı, yürekli kimse,

 Kuter: İyilik getiren,

 Kasım: Taksim eden, bahşeden,

 

 Laçin: Bir cins şahin, yalçın,

 Lami: Sert, çatık kaslı,

 Lemi: Becerikli, atılgan,

 

 Merter: Sözünün eri,

 Mutlu: Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan,

 Mir: Amir, kumandan,

 Mirza: Hükümdar soyundan gelen,

 Mithat: Methetme, övme,

 

 Nabi: Haberci,

 Nefi: Kazançlı, karlı,

 

 Olgaç: Olgunlaşmış, yetişmiş,

Haber devam ediyor
Haberin devamı
Haber devam ediyor
Haberin devamı

 Ongu: Onmuş olma durumu,

 Oray: Kent üstüne doğan,

 Ökmen: Akıllı, zeki,

 Ökten: Güçlü, yiğit,

 Övgü: Övmek için söylenen güzel söz,

 Özgün: Hiç kimseye benzemeyen,

 

 Pamir: Dünyanın çatısı,

 Pekin: Kuşkuya yer olmayacak kadar doğru,

 Reha: Candan,

 Rafet: Merhamet etme,

 Rüçhan: Üstün olan,

 

 Safa: Saf, berrak, temiz,

 Salman: Özgür,

 Saygın: Saygı gösterilen, güvenilir olan,

 Sezgin: Sezme yeteneği olan kimse,

 Sonay Yılın son ayı,

 Şemsi: Güneş gibi parlayan,

 Şir: Aslan,

 

 Talu: İyi, güzel, seçilmiş kimse,

 Tamay: Dolunay,

 Tan: Güneş`in doğmasından önceki zaman,

 Taylan: Uzun boylu ve yakışıklı kişi,

 Toygar: Çayır kuşu,

 

 Ulu: Çok büyük erdemleri olan,

 Uygar: Kültürlü, eğitimli, görgülü,

 Uysal: Yumuşak başlı,

 Ülgen: Ulu, yüce,

 Ünsal: Her yana adını duyuran kişi,

 Ünver: Tanınmış kişi,

 

 Vefa: Sözünde duran, vefalı,

 Varan: Var olan her şey,

 Vural: Vurarak alan kimse,

 Vurgun: Tutkun ve çok sevilmiş,

 

 Yaver: Yardım edici,

 Yalman: Düz, çıplak ve yassı taş,

 Yekta: Tek, eşsiz, benzersiz,

 Yetkin: Yetişkin, olgunlaşmış kimse,

 Zafer: Düşmanı yenme ve kazanma, anlamına gelmektedir.